Упис нa дoктoрскe студиje нaкoн зaвршeних мaгистaрских студиja

Поштовани кандидати,

На основу  ПРАВИЛНИКА О УПИСУ КАНДИДАТА на студијске програме које реализује Филозофски факултет, Услова за упис на докторске студије, Члана 38а)

Кандидати који имају завршене магистарске студије до ступања на снагу Закона о високом образовању могу поднети захтев за упис на докторске студије од 1. до 15. септембра текуће године. Комисија за упис на ДС разматра поднети захтев и одлучује на основу признатих испита да ли и на коју годину ДС можемо уписати кандидата.Захтев који подноси кандидат чини: уверење или диплома о завршеним магистарским студијама, уверење о положеним испитима и наставни план и програм уколико студије није завршио на ФФ. Уколико кандидат не испуњава услове за упис надругу/трећу годину ДС, упућује се да конкурише за упис на прву годину студија.

Захтев можете предати Студентској служби од 1. до 15. септембра - радним данима од 11:00 до 13:00.
За сва додатна питања можете се обратити служби путем мејла doktorskestudije@ff.uns.ac.rs.

 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/1406/FF_termini_upisa_m.png
Врх стране