Алумни клуб

О Клубу:

Мисија и визија клуба

Мисија Алумни клуба Филозофског факултета у Новом Саду је успостављање велике заједнице Факултета и бивших студената са сврхом унапређења квалитета рада и живота на Факултету, ширег промовисања и ангажовања образовних и истраживачких капацитета Факултета, као и са сврхом унапређења професионалних квалитета и друштвеног живота алумниста Факултета.

Визија Алумни клуба Филозофског факултета у Новом Саду је да се заједница Факултета и алумниста ствара кроз отворену комуникацију у којој ће представници Факултета учити о потребним променама образовних и стручних програма, о правцима даљег развоја образовних и истраживачких потенцијала Факултета као и да се, кроз разноврсне активности клуба и програме целоживотног учења, омогући алумнистима да стекну нова професионална знања и да унапреде квалитет свог друштвеног живота.

Циљеви Алумни клуба Филозофског факултета:

1. успостављање активне заједнице и одржавање веза између Филозофског факултета у Новом Саду и његових бивших студената који су дипломирали, магистрирали или докторирали,
2. међусобно повезивање некадашњих студената и
3. развијање сарадње између Филозофског факултета у Новом Саду и предузећа, организација и институција у којима раде наши некадашњи студенти.

Програм рада Алумни клуба Филозофског факултета

Сврха активности Клуба је отварање комуникације између Филозофског факултета и алумниста. Према концепцији рада Клуба то се може остварити кроз два типа активности:

I Стално отворене активности Клуба и
II Организација повремених догађаја за алумнисте.

I Стално отворене активности Алумни клуба

1. Програми сарадње алумниста и Факултета: формирање тимова алумниста и представника Факултета који би се бавили развојним плановима у домену образовања и истраживања:
◦ тим за процену потребе за даљим стручним усавршавањем алумниста,
◦ тим за успостављање логистичке подршке за стручну праксу студената Факултета у компанији у којој је алумниста запослен,
◦ тим за писање апликација и спровођење пројеката сарадње Факултета и пословног сектора,
◦ спровођење истраживања у компанијама у којима су алумнисти запослени,
◦ учешће алумниста као демонстратора у настави на Факултету,
◦ спровођење заједничких активности у налажењу спонзора као и други заједнички пројекти.

2. Форум за иновације. Позив алумнистима да на Интернет страници Клуба коментаришу текуће програме образовања и стручног усавршавања на Филозофском факултету. Форум ће бити модериран од стране координатора Клуба и налазиће се на Интернет страници Клуба: ускоро доступна.

3. Форум за развој активности Клуба. Позив алумнистима да на Интернет страници Клуба предлажу и коментаришу предлоге других у вези са будућим развојем програма активности Клуба.

4. Сервиси за алумнисте

а) дистрибуција контакт-информација о другим алумнистима
   (уз сагласност сваког алумнисте),
б) програми стручног усавршавања на Факултету уз нижу цену у односу на тржишну,
ц) попусти за робу и услуге код компанија које су пријатељи Алумни клуба,
д) каријерно саветовање за незапослене алумнисте. 

Напомена: Сервиси под б. и ц. биће доступни алумнистима који имају статус плаћеног чланства. Детаљи ће бити доступни ускоро.

II Организација повремених догађаја

◦ годишња скупштина алумниста,
◦ предавања угледних стручњака на тему коју су предложили алумнисти,
◦ вече културе за алумнисте и
◦ путовања.

Позив студентима свих нивоа који су завршили студије на Филозофском факултету у Новом Саду да се прикључе Алумни клубу биће ускоро отворен. Уколико желите додатне информације о Алумни клубу Филозофског факултета у Новом Саду можете писати на следећу е-маил адресу: alumni@ff.uns.ac.rs

Врх стране