Конференције у организацији других

2024.

◦  2024 Prague Media Point Conference, November 29, in Prague, Czech Republic
◦  PhD and postdoc workshop The Ambivalence of Progress, Ljubljana, Slovenia, November 7th to November 8th, 2024 
◦  Fourth International Conference Why Still Education?, Belgrade, 9-11 October 2024
◦  VI међународна конференција Филолошког факултета (ICFP6) ЈЕЗИЧКИ, ПРЕВОДИЛАЧКИ И КЊИЖЕВНИ ХОРИЗОНТИ У 21. ВИЈЕКУ, 27 – 28. септембар 2024, Универзитет Црне Горе, Бар, Црна Гора / 6th International Conference of the Faculty of Philology (ICFP6) LANGUAGE, TRANSLATION AND LITERARY HORIZONS IN THE 21ST CENTURY, September 27-28, 2024, University of Montenegro Bar, Montenegro
◦  ECREA 2024 - Communication and Social (Dis)order, Ljubljana, September 26, 2024
◦  10th International Scientific Conference “Technics, Informatics, and Education – TIE 2024”, September 20-22nd, 2024, Faculty of Technical Sciences, Čačak
◦  XIV међународни научни скуп ”НАУКА И НАСТАВА ДАНАС”, Педагошки факултет, Бијељина, 20-21. 9. 2024.
◦  Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Desničini susreti 2024. - Obrovac i obrovačke Desnice, cca 1800. – 1990, Obrovac, 20. – 22. rujna 2024. (Pozivno pismo, Prijava)
◦  The Science and Education Foundation will be hosting in August six scientific conferences, Burgas, Bulgaria (Agriculture & Food, 12th International Conference; Ecology & Safety, 33rd International Conference; Materials, Methods & Technologies, 26th International Conference; Economy & Business, 23rd International Conference (18-21 August); Education, Research & Development, 15th International Conference; Language, Individual & Society, 18th International Conference)
◦  ERL VII Conference 2024: Links between Beliefs and Language, International University of Sarajevo, June 27-28, 2024
◦  19th International Conference DisCo2024: Empowering Digital, Sustainable, and Entrepreneurial Competencies in the Era of AI, Centre for Higher Education Studies and West Bohemia University in Prague, Czech Republic, June 24th to 25th, 2024
◦  XV Међународна научно-стручна конференција „Унапређење квалитете живота дјеце и младих”, 21. - 23. јуна 2024. Истанбул, Турска
◦  10th International Scientific Conference KNOWLEDGE BASED SUSTAINABLE DEVELOPMENT ERAZ 2024, June 6, 2024, ISCTE – University Institute of Lisbon, Portugal
◦  International scientific conference ART (OF) EDUCATION IN A CHANGING WORLD, Faculty of Education (previous name: Teacher Education Faculty), University of Belgrade, Belgrade, 1 June 2024
◦  20th International May Conference on Strategic Management (IMCSM24), May 31st, 2024, Hotel “Jezero”, Bor Lake, Bor, Serbia
◦  Међународни научни скуп „Наука и стварност“, 18. мај 2024. године, Филозофски факултет у Палама
◦  Conference 2024: Postcolonial, Decolonial, Postimperial, Deimperial, 15 - 17 May 2024, University of Rijeka
◦  International conference STEAM + X APPROACH IN EDUCATION: RESEARCH, PRACTICE AND PERSPECTIVES, Sombor, April 20th 2024
◦  7th International Conference on Global Issues in Social Sciences, Psychology and Business Management (GISSPBM-2024), Amsterdam, Netherlands, March 30-31, 2024
Antalya International Spring Academy, Antalya, Türkiye, 23 March - 2 April, 2024.
8th International Scientific Conference on Economics & Management: How to Cope with Disrupted Times (EMAN 2024),  March 21, 2024,  Faculty of Economics, University of Rome “Tor Vergata,” Rome, Italy
The Ninth International Conference on Languages, Linguistics, Translation and Literature, 1-2 February 2024, Ahwaz, Iran
Међународнa мултидисциплинарнa конференцијa "Изазови савременог високог образовања" (CCHE), Копаоник, хотел Путник, од 29. јануара до 3. фебруара 2024.

2023.
2022.
2021.
2020.
2019.
 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/156/konferencije_drugih.jpg
Врх стране