Стицање научних звања

Потребна документација:

Уз захтев за стицање истраживачког или научног звања подноси се следећа документација:
            
Истраживач-приправник:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеним основним академским студијама,
 • потврду о уписаним магистарским односно докторским студијама,
 • биографију кандидата у штампаном и електорнском облику,
 • библиографију у штампаном и електронском облику,
 • доказ о уплати накнаде за стицање звања;

Истраживач-сарадник:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеним мастер или магистарским студијама,
 • потврда о уписаним докторским студијама,
 • биографију кандидата у штампаном и електронском облику,
 • библиографију у штампаном и електрнском облику,
 • Доказ о уплати накнаде за стицање звања;


Научна звања

 • оверену фотокопију дипломе о докторирању,
 • биографију у штампаном и електронском облику,
 • библиографију са прилозима (монографију, научне радове, саопштења и сл.),
 • податке о цитираности,
 • податке о ангажовањима у научном и образовном раду,
 • податке о учествовању у формирању научних кадрова,
 • прилоге,
 • доказ о уплати накнаде за стицање звања, 
 • одлуку о стицању претходног научног звања (код избора у више научно звање или реизбора у научно звање).

КОНТАКТ ОСОБА: Мирјана Алановић, 021/485-3897  alanovic@ff.uns.ac.rs

Накнаде:

НАЗИВ НАКНАДА
Истраживач приправник и истраживач сарадник 30.000
Научни сарадник 40.000
Виши научни сарадник 50.000
Научни саветник 60.000

 

 

 

 

Износ накнаде уплатити на жиро рачун Факултета: 840-1712666-26

Формулари

Извештај о стицању научног звања
Извештај о стицању истраживачког звања
Резиме извештаја о кандидату за стицање научног звања

Правилник о стицању звања
Правилник о категоризацији и рангирању научних часописа
Закон о науци и истраживањима
Правилник о стицању истраживачких и научних звања

 

Слике

 • /uploads/attachment/strana/300/sticanje_zvanja.JPG
Врх стране