Клуб студената психологије Transfer

Клуб студената психологије "ТраНСфер" је студентска организација при Одсеку за психологију Филозофског факултета у Новом Саду. Идеје неколико амбициозних студената о оснивању овакве организације оствариле су се априла 2001, када је одржана званична оснивачка скупштина, усвојен Статут клуба и изабрани чланови Главног одбора.

Од тада, КСП траНСфер је организација која кроз активирање студената и шире друштвене заједнице ради на афирмацији струке и унапређењу знања и студија, а кроз остварење следећих циљева:

  • Побољшање услова студирања и квалитета студија;
  • Активно укључивање друштвене заједнице у решавање актуелних друштвених проблема; 
  • Грађење објективне слике о психолошкој струци у друштву.

 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/561/TraNSfer.jpg
Врх стране