Campus Europae

О програму Campus Europae (CE)
Међународни програм мобилности студената Campus Europae који се реализује под окриљем Европске универзитетске фондације са седиштем у Луксембургу, бави се разменом студената основних и мастер студија између универзитета укључених у CЕ мрежу, а у оквиру следећих области:

◦ Природних наука (fiзике, биохемије, биологије)
◦ Медицине
◦ Права
◦ Техничких наука (електротехнике и рачунарства, машинства, инжењерског менаџмента)
◦ Језика и књижевности
◦ Социологије
◦ Економије
◦ Педагогије
◦ Туризма
◦ Филозоfiје
◦ Политичких наука

Све области су организоване у седам ЦЕ предметних одбора (Subject Committees): Engineering, Teacher Training, Humanities, Natural Sciences, Business, Law i Medicine.

Campus Europae је веома динамичан пројекат који се развија и шири из године у годину. Почетком 2008. године у њему је 18 универзитета из 16 земаља, од којих је Универзитет у Новом Саду једини представник Републике Србије.

Више о конкурсу, начину пријаве и самом програму видети на www.campuseuropae.org.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/382/CEEPUS-LOGO_RGB_web.jpg
Врх стране