Савет за издавачку делатност

Факултет обавља издавачку делатност у складу са законом и посебним општим актима.
За издавачку делатност на Факултету задужен је Савет за издавачку делатност.
Председник Савета за издавачку делатност је декан по функцији коју обавља, а остале чланове бира Наставно-научно веће Факултета.
Факултет доноси општи акт о уџбеницима.
Издавачка делатност Факултета регулисана је Правилником о издавачкој делатности.

Чланови Савета за издавачку делатност Филозофског факултета су:

  1. проф. др Ивана Живанчевић Секеруш, члан по функцији,
  2. проф. др Оливера Кнежевић-Флорић,
  3. проф. др Ивана Ђурић-Пауновић,
  4. доц. др Горан Васин,
  5. доц. др Уна Поповић,
  6. проф. др Лаура Спариосу,
  7. проф. др Марко Шкорић.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/159/IMG_0286.jpg
Врх стране