Контакт

Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Др Зорана Ђинђића 2
21102 Нови Сад

Информације у вези са уписом
Телефони референата

Одсек за англистику
- Студијски програм Енглески језик и књижевност
- Студијски програм Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом (немачки, руски, француски; у припреми: италијански и шпански)
Шеф Одсека: проф. др Наташа Милићевић
Заменик шефа Одсека: проф. др Аријана Лубурић Цвијановић
Координаторка ОАС Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом: проф. др Борислава Ераковић
Секретар Одсека: Оливера Антић Пејчић
Кабинет секретара Одсека: М11
Е-адреса: anglisti@ff.uns.ac.rs
Телефон: 021/485 38 52    

Одсек за филозофију
Шеф Одсека: проф. др Уна Поповић
Заменик шефа Одсека: проф. др Дамир Смиљанић
Секретар Одсека: Jeлeнa Tривунић Maлeшeвић
Кабинет секретара Одсека: М11
Е-адреса: filozofi@ff.uns.ac.rs
Телефон: 021/ 485 3860

Одсек за германистику
Шеф Одсека: проф. др Каталин Озер
Заменик шефа Одсека: проф. др Мирјана Зарифовић Грковић
Секретар Одсека: Jeлeнa Tривунић Maлeшeвић
Кабинет секретара Одсека: М11
Е-адреса: german@ff.uns.ac.rs
Телефон: 021/485 38 60    

Одсек за хунгарологију
Шеф Одсека: проф. др Ева Толди
Заменик шефа: проф. др Едита Андрић
Секретар Одсека: Илдико Грња
Кабинет секретара Одсека: М11
Е-адреса: hungar@ff.uns.ac.rs
Телефон: +381 21 458 673, 485 38 78

Одсек за историју
Шеф Одсека: проф. др Ђура Харди    
Заменик шефа: проф. др Ненад Нинковић
Секретар Одсека: Jeлeнa Tривунић Maлeшeвић
Кабинет секретара Одсека: М11
Е-адреса: istorija@ff.uns.ac.rs
Телефон: +381 21 458 577, 485 3860    

Одсек за компаративну књижевност
Шеф Одсека: проф. др Владимир Гвозден
Заменик шефа: проф. др Бојана Стојановић Пантовић
Секретар Одсека: Ана Топољски
Кабинет секретара Одсека: М11
Е-адреса: komparativna@ff.uns.ac.rs
Телефон: 485 3873

Одсек за медијске студије
- Студијски програм Журналистика и
- Студијски програм Комуникологија и односи са јавношћу

Шеф Одсека и координатор ОАС Журналистика: доц. др Смиљана Милинков
Заменица шефа Одсека: проф. др Јелена Клеут
Координаторка ОАС Комуникологија и односи са јавношћу: доц. др Јелена Клеут
Секретар Одсека: Ивана Симовљевић Јокић
Секретаријат Одсека: М11
Е-адресе: zurnal@ff.uns.ac.rs (Журналистика)
komunikologijapr@ff.uns.ac.rs (Комуникологија и односи са јавношћу)
Телефон: 485 39 17

Одсек за педагогију
Шеф Одсека: проф. др Слађана Зуковић
Заменик шефа: проф. др Станислава Марић Јуришин
Секретар Одсека: Јасна Милошевић
Кабинет секретара Одсека: М11
Е-адреса: pedagozi@ff.uns.ac.rs
Телефон: +381 21 450 419, 485 39 19

Одсек за психологију
Шеф Одсека: проф. др Љиљана Михић    
Заменик шефа: проф. др Бојана Динић
Секретар Одсека: Јасна Милошевић
Кабинет секретара Одсека: М11
Е-адреса: psiholog@ff.uns.ac.rs
Телефон: +381 21 458 948, 485 39 19    

Одсек за романистику
Шеф Одсека: проф. др Диана Поповић
Заменик шефа: проф. др Наташа Радусин Бардић
Секретар Одсека: Ана Топољски
Кабинет секретара Одсека: М11
Е-адреса: francuzi@ff.uns.ac.rs
Телефон: 485 38 73

Одсек за румунистику
Шеф Одсека: проф. др Марина Пуја Бадеску
Заменик шефа: проф. др Лаура Спариосу
Секретар Одсека: Драгана Радевић
Кабинет секретара Одсека: М11
Е-адреса: rumunski@ff.uns.ac.rs
Телефон: 485 3898    

Одсек за русинистику
Шеф Одсека: доц. др Ана Римар Симуновић
Заменик шефа: др Александар Мудри
Секретар Одсека: Ана Топољски
Кабинет Одсека за русинистику: 204
Кабинет секретара Одсека за русинистику: М11
Е-адреса: rusinski@ff.uns.ac.rs
Телефон: 485 3873, 485 38 91

Одсек за славистику
Шеф Одсека: доц. др Наташа Ајџановић    
Заменик шефа: доц. др Маја Крстић
Секретар Одсека: Драгана Радевић
Кабинет секретара Одсека: М11
Е-адреса: ruski@ff.uns.ac.rs
Телефон: 485 38 67    

Одсек за словакистику
Шеф катедре:  проф. др Јасна Ухларик
Заменик шефа: проф. др Марина Шимак Спевакова
Секретар катедре: Ана Топољски
Кабинет секретара Одсека: М11
Е-адреса: slovaci@ff.uns.ac.rs
Телефон: +381 21 455 046, 485 38 92, 485 38 93

Одсек за социологију
Шеф Одсека: проф. др Јована Чикић
Заменик шефа: проф. др Алексеј Кишјухас
Секретар Одсека: Оливера Антић Пејчић
Кабинет секретара Одсека: М11
Е-адреса: sociolog@ff.uns.ac.rs
Телефон: 485 3852    

Одсек за српски језик и лингвистику
Шеф Одсека: проф. др Исидора Бјелаковић
Заменик шефа: проф. др Марина Курешевић
Секретар Одсека: Драгана Радевић
Кабинет секретара Одсека: М11
Е-адреса: lingvist@ff.uns.ac.rs
Телефон: 021/459-626, 021/459-275

Одсек за српску књижевност
Шеф Одсека: проф. др Сања Париповић Крчмар    
Заменик шефа: проф. др Невена Варница
Секретар Одсека: Ивана Симовљевић Јокић
Кабинет секретара Одсека: М11
Е-адреса: srpskaknj@ff.uns.ac.rs
Телефон: 485 3917

Одсек за италијанске и ибероамеричке студије
Шеф Одсека: проф. др Александра Блатешић
Заменик шефа: проф. др Бојана Ковачевић-Петровић
Секретар Одсека: Илдико Грња
Кабинет секретара Одсека: М11
Е-адреса: italo.iberoamericano@ff.uns.ac.rs
телефон: 021/458-673, 485-3878

Социјални рад
Шеф Одсека: доц. др Јована Шкорић
Заменик шефа: доц. др Јелена Танасијевић
Секретар: Ивана Симовљевић Јокић
Кабинет секретара: М11
Е-адреса: socijalnirad@ff.uns.ac.rs
Телефон: 021/485 3917

Културологија
Координатор студијског програма: проф. др Жељко Милановић
Секретар: Илдико Грња
Кабинет секретара: М11
Е-адреса: kulturologija@ff.uns.ac.rs
Телефон: 021/485 3878

Конференцијско, стручно и аудио-визуелно превођење
Координатор студијског програма: проф. др Борислава Ераковић
Е-адреса: prevodioci@ff.uns.ac.rs
Секретар: Јелена Тривунић Малешевић
Кабинет секретара: М11
Телефон: 021/485 38 60

Секретар Факултета
Мирјана Галоња
Канцеларија: М8
Е-адреса: mirjana.jovanic@ff.uns.ac.rs
Телефон: +381 21 485 3969    

Служба за студентска питања и наставу
Координатор службе: Жељка Несторовић-Токош
Канцеларија: П19
Е-адреса: stsluzba@ff.uns.ac.rs
Телефон: +381 21 485 39 76, 450 628

Служба за финансијско материјалне послове
Шеф службе: Мирослав Радека
Канцеларија: М15
Е-адреса: racun@ff.uns.ac.rs
Телефон: +381 21 485 39 79, 450 636    

Техничка служба
Шеф службе: Миладин Трифковић
Канцеларија: М17
Е-адреса: miladin@ff.uns.ac.rs
Телефон: +381 21 485 39 90, 450 732

Служба за опште и правне послове
Координатор службе: Мирјана Алановић
Канцеларија: М9
Е-адреса: alanovic@ff.uns.ac.rs
Телефон: +381 21 485 3897    

Општа и правна служба-јавне набавке
Вања Фекић и Соња Костовић
Канцеларија: М10
Телефон: +381 21 485 3968
Е-адреса: javne.nabavke@ff.uns.ac.rs

Писарница Факултета
Дејана Рончевић Вулановић
Канцеларија: М9
Телефон: +381 21 485 3905
Е-адреса: dejana.rvulanovic@ff.uns.ac.rs

Информатичка служба
Маја Ховањски и Зоран Милошевић
Канцеларија: М16
Телефон: +381 21 485 3883
Е-адреса: podrska@ff.uns.ac.rs

Канцеларија за међународну сарадњу и пројекте
Координатор службе: Љиљана Сиришки
Канцеларија: М7
Телефон: +381 21 485 3921
Е-адреса: international@ff.uns.ac.rs

Библиотека Филозофског факултета
Управница Библиотеке: мр Наташа Белић
Канцеларија: 407
Е-адреса: natasam@ff.uns.ac.rs
Телефон: +381 21 450 873; 485 3983        

Портирница
Телефон: +381 21 485 3988

Кабинет декана
Шеф кабинета декана: Исидора Гордић Фисковић
Кабинет: 119
Е-адреса: dekanat@ff.uns.ac.rs
Телефон: +381 21 450 690, 485 3900
Fax: +381 21 450 929    

 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/9/kontakt_celo.png
Врх стране