Студије по старом закону - плави индекс / РОКОВИ ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА

Студенти уписани на основне студије и на студије на вишим школама до 10. септембра 2005. године могу завршити те студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2025/2026. године, а студенти уписани на интегрисане студије из поља медицинских наука, до краја школске 2026/2027. године.

Студенти уписани на магистарске студије до 10. септембра 2005. године могу завршити те студије по започетом плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2025/2026. године.

Кандидати који су пријавили докторску дисертацију до 10. септембра 2005. године, односно студенти који су уписали докторске студије по прописима који су важили до тог датума, могу да стекну научни назив доктора наука, односно да заврше докторске студије по започетом плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2025/2026. године.

Кандидати који желе да наставе започете студије односно да одбране докторску дисертацију започетом плану и програму, условима и правилима студија, неопходно је да се јаве у Службу за опште и правне послове (Канцеларија М-9, 021/485-3897) ради регулисања свог статуса.

ЖЕЛИМ ДА НАСТАВИМ/ЗАВРШИМ СТУДИЈЕ
Студенти који нису завршили студије а уписани су на студије пре ступања на снагу Закона о високом образовању, да би наставили студије морају да за текућу школску годину продуже апсолвентски стаж. За продужетак апсолвентског стажа потребан вам је индекс и  доказ о уплати за продужетак апсолвентског стажа. Уплату можете извршити на жиро-рачун факултета према важећем Ценовнику.

ЗАВРШИО САМ СТУДИЈЕ-ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ДИПЛОМИРАЊУ И ДИПЛОМЕ
Када завршите студије подносите Захтев за израду уверења о дипломирању/дипломе на шалтеру Студентске службе. Од документације потребно је да донесете: Индекс, потврду из библиотеке и доказ о уплати за израду уверења о дипломирању/дипломе (Ценовник). Информацију о року израде уверења о дипломирању и дипломе добићете од вашег референта.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/760/DSC00469.JPG
Врх стране