Библиотека данас

Библиотека Филозофског факултета је највећа високошколска библиотека у Војводини, а по броју публикација које поседује (преко 600.000 публикација) друга после Библиотеке Матице српске.

Активности Библиотеке одвијају се у складу с потребама образовне и научне делатности на Факултету. Рад Централне библиотеке и семинарских библиотека је у служби наставе и научноистраживачког рада на одсецима. Осим тога, Централна библиотека обавља и заједничке стручне функције.

Библиотека у својим збиркама данас поседује преко 600.000 публикација и друге грађе. Она попуњава своје фондове актуелним домаћим и страним научним публикацијама, публикацијама наставника и сарадника Факултета и литературом о њима, издањима Факултета и одсека и публикацијама од значаја за историјат Факултета и Универзитета.

Посебне библиотеке и легате Библиотека чува у оквиру основних библиотечких фондова или као посебне целине.

Библиотека размењује публикације са 150 академских и сродних установа у земљи и иностранству. Публикације се најдуже размењују са Библиотеком Матице српске, Библиотеком Српске академије наука и уметности и националним и научним библиотекама из Будимпеште, Кракова, Лондона, Љубљане, Прага, Вашингтона, Беча, Москве, Санкт Петербурга, Кијева и др.

Библиотечке збирке се попуњавају куповином, разменом, поклоном, сопственим издањима и обавезним примерком са око 10.000 нових публикација сваке године.

Електронски каталог Библиотеке, у оквиру библиотечко-информационог система COBISS.SR, оформљен је 2007. године и доступан је преко интернета. Садржи близу 200.000 библиографских записа.

Корисницима је обезбеђен приступ домаћим и страним базама података за потребе наставе и истраживачког рада на Факултету.

Библиотека формира и допуњава Дигиталну библиотеку Факултета за потребе наставног процеса.

Пригодним изложбама, Библиотека у сарадњи са одсецима представља значајне ствараоце и обележава јубилеје из науке и културе. Изложбе прате каталози у електронској форми.

Припрема Билтен нових књига у електронској форми.

Библиотека има око 5.000 чланова (4.500 студената и последипломаца и 390 наставника, сарадника, библиотекара и других запослених), који годишње користе око 200.000 књига и других публикација. Сваке године упише се 1.000 нових чланова. Корисници Библиотеке су и студенти и наставници с других факултета, научни и јавни радници из других средина, матуранти и професори средњих школа и др.

Студентима и другим корисницима на располагању је 15 климатизованих читаоница, опремљених рачунарима, са укупно 500 места за рад. Библиотека дневно задовољи око 450 захтева својих корисника.

 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/176/Biblioteka_danas.jpg
Врх стране