Припремна настава

Припремна настава за полагање пријемног испита за упис у школску 2024/25.

Енглески језик и књижевност
Филозофија
Немачки језик и књижевност
Мађарски језик и књижевност
Историја
Компаративна књижевност са теоријом књижевности
Педагогија
Психологија
Журналистика
Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом
Румунски језик и књижевност са другим романским језиком и културом
Русински језик и књижевност
Руски језик и књижевност
Словачки језик и књижевност
Социологија
Српска књижевност и језик
Српска филологија: Српски језик и књижевност
Српски као нематерњи и страни језик и књижевност
Социјални рад
Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом
Културологија
Комуникологија и односи са јавношћу
Италијански језик, књижевност и култура и Шпански језик, књижевност и култура

Врх стране