Међународни пројекти

Међународни пројекти у току

ХОРИЗОНТ ЕВРОПА

 1. Назив пројекта: Embedding RRI in Western Balkan Countries: Enhancement of Self-Sustaining R&I Ecosystems (WBC-RRI.NET)
  Ознака пројекта: 101006279
  Координатор: Универзитет у Новом Саду
  Руководилац на ФФ: проф. др Снежана Смедеревац
  Број учесника са ФФ: 1
  Интернет страница пројекта: https://cordis.europa.eu/project/id/101006279
  Трајање: 2021-2024
 • Стипендије МАРИЈА СКЛОДОВСКА-КИРИ
 1. Назив пројекта: Intermarriage and Ethnic Identity (IMEI)
  Ознака пројекта: 101068320 — IMEI — HORIZON-MSCA-2021-PF-01
  Координатор: Универзитет Етвеш Лоранд , Факултет друштвених наука, Будимпешта, Мађарска
  Руководилац на ФФ: доц. др Каролина Лендак Кабок
  Број учесника са ФФ: 1
  Интернет страница пројекта: https://cordis.europa.eu/project/id/101068320
  Трајање: 2022-2024
   
 2. Назив пројекта: Digitalization of  Cultural Heritage as Discursive Practice: Mapping the Museums and Citizens-led Initiatives in Graz and Novi Sad
  Ознака пројекта: 101109626 — DISCULTHER - HORIZON-MSCA-2022-PF-01
  Координатор: Универзитет Карл Франзенс, Институт за дигиталну хуманистику, Грац, Аустрија
  Руководилац на ФФ: проф. др Душан Ристић
  Број учесника са ФФ: 1
  Интернет страница пројекта: https://cordis.europa.eu/project/id/101109626 
  Трајање: 2023-2025

ЕРАЗМУС+ ПРОЈЕКТИ

 • ПАРТНЕРСТВА ЗА САРАДЊУ
 1. Назив пројекта:  Literature in praxis: Professional challenges of reading, translating and editing in digital age (LITPRAX)
  Ознака пројекта:  KA220-HED-40A3814B
  Координатор: Универзитет у Љубљани, Словенија
  Руководилац на УНС: доц. др Бојана Ковачевић Петровић
  Учесници на ФФ : др Ивана Георгијев, мр Наташа Белић, мср Кристина Остојић, проф. др Ивана Живанчевић Секеруш, проф. др Александра Блатешић, проф. др Сања Маричић Месаровић
  Интернет страница пројекта: http://litprax.org/
   https://www.ff.uns.ac.rs/en/news/2022/02/faculty-of-philosophy-partner-in-the-erasmus-project
  Трајање: 2022 – 2024
   
 2. Назив пројекта: Innovation and Optimization of Educative Tools and Resources in The Field of Slovak Language Education Beyond The Territory of Slovakia
  Ознака пројекта: 2021-1-SK01-KA220-HED-000032157
  Координатор: Универзитет,,Св. Ћирило и Методије" у Трнави, Словачка
  Руководилац на УНС: доц. др Јасна Ухларик
  Учесници на ФФ:  проф. др Ана Макишова, проф. др Даниела Марчок, доц. др Зузана Тирова, др Ана Маргарета Лачок
  Интернет страница пројекта: https://www.ff.uns.ac.rs/sr-lat/fakultet/odseci/slovakistika/oglasna-tabla/projekat-skla-erazmus
  Трајање: 2022 – 2025
   
 3. Назив пројекта: Обука за наставу писаног француског језика у вишејезичном и трансевропском контексту: проблеми, модели, иновативна и инклузивна пракса (DIDAFÉ)
  Ознака пројекта: 2023-1-FR01-KA220-HED-000158111
  Координатор: Универзитет у Бордоу, Француска
  Руководилац на УНС: доц. др Вања Манић-Матић
  Учесници на ФФ :  проф. др Снежана Гудурић, проф. др Наташа Радусин-Бардић, проф. др Наташа Поповић, доц. др Ивана Вилић, Љиљана Сиришки
  Трајање: 2023-2026
   
 4. Назив пројекта: Обука ментора (MenTra)
  Ознака пројекта: 2020-1-SK01-KA201-078250
  Координатор: Универзитет Константина Филозофа у Нитри, Словачка
  Руководилац на УНС: др Бранка Радуловић
  Учесници са ФФ: др Сенка Слијепчевић
  Интернет страница пројекта: https://www.mentra.ukf.sk/en/index.html
  Трајање: 2020 - 2023

COST пројекти

 1. Назив пројекта: Redressing Radical Polarisation: Strengthening European Civil Spheres
  facing Illiberal Digital Media (DepolarisingEU)

  Ознака пројекта: CA22165
  Координатор: Универзитет Карлос III у Мадриду, Шпанија
  Руководилац на УНС: доц. др Бојана Бодрожа
  Учесници са ФФ: проф. др Бојана Динић
  Број учесника са ФФ: 2
  Интернет страница пројекта: https://www.cost.eu/actions/CA22165/
  Трајање: 2023 – 2027
   
 2. Назив пројекта: A Multilingual Repository of Phraseme Constructions in Central and Eastern European Languages (PhraConRep)
  Ознака пројекта: CA22115
  Координатор: Универзитет Мартин-Лутер у Халеу, Немачка
  Руководилац за ФФ: проф. др Петар Чоловић
  Број учесника са ФФ: 1
  Интернет страница пројекта: https://www.cost.eu/actions/CA22115/#tabs+Name:Description
  Трајање: 2023-2027
   
 3. Назив пројекта: What are Opinions? Integrating Theory and Methods for Automatically Analyzing Opinionated Communication (OPINION)
  Ознака пројекта: CA21129
  Координатор: Хебрејски универзитет у Јерусалиму, Израел
  Руководилац за ФФ: доц. др Александар Томашевић
  Број учесника са ФФ: 1
  Интернет страница пројекта: https://www.opinion-network.eu/
  Трајање: 2022-2026
   
 4. Назив пројекта: European Network For Gender Balance in Informatics (EUGAIN)
  Ознака пројекта: CA19122
  Координатор: Норвешки универзитет науке и технологије, Норвешка
  Руководилац за ФФ: др Драгана Милин
  Број учесника са ФФ: 1
  Интернет страница пројекта: https://eugain.eu
  Трајање: 2020-2024
   
 5. Назив пројекта: LGBTI+Social and Economic (in)equalities
  Ознака пројекта: CA19103
  Координатор: Универзитет у Јорку, Велика Британија
  Руководилац за ФФ: доц. др Бојана Бодрожа
  Учесници са ФФ: проф. др Владимир Михић, доц. др Бојана Бодрожа, Ведрана Мирковић
  Интернет страница пројекта: https://www.cost.eu/cost-action/lgbti-social-and-economic-inequalities/
  Трајање: 2020-2024
   
 6. Назив пројекта: The Geography of New Working Spaces and the Impact on the Periphery
  Ознака пројекта: CA18214
  Координатор: Политехнички универзитет у Милану, Италија
  Руководилац за ФФ: проф. др Борис Попов
  Учесници са ФФ: Владан Видицки, Драгана Јелић
  Интернет страница пројекта: https://www.cost.eu/actions/CA18214/#tabs+Name:Description
  Трајање: 2019 – 2023

ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

 1. Назив пројекта: University and Gender Mainstreaming (UNIGEM)
  Координатор:  Фондација ТПО – Транскултурна психосоцијална образовна фондација (финансиран од стране Владе Велике Британија и Северне Ирске)
  Руководилац на ФФУНС:  доц. др Каролина Ледак Кабок / проф. др Гордана Лалић-Крстин
  Интернет страница пројекта: https://unigerc.unsa.ba/o-nama-nasem-radu-i-timu/
  Трајање пројекта: 2022-2026
   
 2. Назив пројекта: Дунавске луке: историја, архитектура, људи
  Координатор: доц. др Даниела Симон, Институт за Дунавску швапску историју и регионалне студије у Тибингену (финансирање: Фонд Баден-Виртенберг)
  Руководилац на ФФУНС: проф. др  Жолт Лазар
  Учесници са ФФ: проф. др Душан Маринковић
  Трајање пројекта: 2023-2026
   
 3. Назив пројекта:  Media 2040: Empowering Youth Advocates for Press Freedom in the Western Balkans (МАТРА) (Финансирано од стране Амбасаде Краљевине Холандије)
  Координатор: Филозофски факултет, УНС
  Руководилац на ФФУНС: проф. др Јелена Клеут
  Учесници са ФФ: проф. др Смиљана Милинков, асистент Норбер Шинковић и асистенткиња др Драгана Милин
  Трајање пројекта: 2023-2024

Ажурирано: 25.3.2024.
Припремила Канцеларија за међународну сарадњу и пројекте

 

Слике

 • /uploads/attachment/strana/150/Medunarodni_projekti.jpg
Врх стране