Међународни пројекти

 

ХОРИЗОНТ ЕВРОПА

 1. Назив пројекта: Embedding RRI in Western Balkan Countries: Enhancement of Self-Sustaining R&I Ecosystems (WBC-RRI.NET)
  Ознака пројекта: 101006279
  Координатор: Универзитет у Новом Саду
  Руководилац на ФФ: проф. др Снежана Смедеревац
  Број учесника са ФФ: 1
  Интернет страница пројекта: https://cordis.europa.eu/project/id/101006279
  Трајање: 2021-2024
 • Стипендије МАРИЈА СКЛОДОВСКА-КИРИ
 1. Назив пројекта: Intermarriage and Ethnic Identity (IMEI)
  Ознака пројекта: 101068320 — IMEI — HORIZON-MSCA-2021-PF-01
  Координатор: Универзитет Етвеш Лоранд , Факултет друштвених наука, Будимпешта, Мађарска
  Руководилац на ФФ: доц. др Каролина Лендак Кабок
  Број учесника са ФФ: 1
  Интернет страница пројекта: https://cordis.europa.eu/project/id/101068320
  Трајање: 2022-2024
   
 2. Назив пројекта: Spatialities of Europeanization in Western Balkans (EURoWEB)
  Ознака пројекта: MSC GA No 101028592
  Координатор: Универзитет у Грацу, Аустрија
  Руководилац на ФФ:  проф. др Ана Пајванчић Цизељ
  Број учесника са ФФ: 1
  Интернет страница пројекта: https://cordis.europa.eu/project/id/101028592
  Трајање: 2021-2023


ЕРАЗМУС+ ПРОЈЕКТИ

 • ИЗГРАДЊА КАПАЦИТЕТА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
 1. Назив пројекта: Strengthening capacities for the implementation of dual education in Montenegro higher education (DUALMON)
  Ознака пројекта: 617392-EPP-1-2020-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP
  Координатор: Универзитет у Новом Саду
  Руководилац на ФФ: доц. др Биљана Лунгулов
  Број учесника са ФФ: 1
  Интернет страница пројекта: http://www.erasmusplus.ac.me/?projekat=strengthening-capacities-for-the-implementation-of-dual-education-in-montenegro-higher-education-dualmon
  Трајање: 2020-2023
 • ПАРТНЕРСТВА ЗА САРАДЊУ
 1. Назив пројекта:  Literature in praxis: Professional challenges of reading, translating and editing in digital age (LITPRAX)
  Ознака пројекта:  KA220-HED-40A3814B
  Координатор: Универзитет у Љубљани, Словенија
  Руководилац на УНС: доц. др Бојана Ковачевић Петровић
  Учесници на ФФ : др Ивана Георгијев, мр Наташа Белић, мср Кристина Остојић, проф. др Ивана Живанчевић Секеруш, проф. др Александра Блатешић
  Интернет страница пројекта: https://www.ff.uns.ac.rs/en/news/2022/02/faculty-of-philosophy-partner-in-the-erasmus-project
  Трајање: 2022 – 2024
   
 2. Назив пројекта: Innovation and Optimization of Educative Tools and Resources in The Field of Slovak Language Education Beyond The Territory of Slovakia
  Ознака пројекта: 2021-1-SK01-KA220-HED-000032157
  Координатор: Универзитет,,Св. Ћирило и Методије" у Трнави, Словачка
  Руководилац на УНС: доц. др Јасна Ухларик
  Учесници на ФФ :  проф. др Ана Макишова, проф. др Даниела Марчок, доц. др Зузана Тирова, др Ана Маргарета Лачок
  Интернет страница пројекта: https://www.ff.uns.ac.rs/sr-lat/fakultet/odseci/slovakistika/oglasna-tabla/projekat-skla-erazmus
  Трајање: 2022 – 2025


COST пројекти

 1. Назив пројекта: LGBTI+Social and Economic (in)equalities
  Ознака пројекта: CA19103
  Координатор: Anna Einarsdottir са Универзитета Јорк, Велика Британија
  Руководилац за ФФ: доц. др Бојана Бодрожа
  Учесници са ФФ: проф. др Владимир Михић, доц. др Бојана Бодрожа, Ведрана Мирковић
  Интернет страница пројекта: https://www.cost.eu/cost-action/lgbti-social-and-economic-inequalities/
  Трајање: 2020-2024
   
 2. Назив пројекта: Transdisciplinary solutions to cross sectoral disadvantage in youth (YOUNGIN)
  Ознака пројекта: CA17114
  Координатор: Универзитет у Талину, Естонија
  Руководилац на УНС: проф. др Алексеј Кишјухас
  Интернет страница пројекта: https://young-in.eu/
  Трајање: 2018 – 2023
   
 3. Назив пројекта: The Geography of New Working Spaces and the Impact on the Periphery
  Ознака пројекта: CA18214
  Координатор: проф. Илариа Мариоти, Политехнички универзитет у Милану, Италија
  Руководилац за ФФ: проф. др Борис Попов
  Учесници са ФФ: Владан Видицки, Драгана Јелић
  Интернет страница пројекта: https://www.cost.eu/actions/CA18214/#tabs+Name:Description
  Трајање: 2019 – 2023
   
 4. Назив пројекта: Who CARES in Europe?
  Ознака пројекта: CA18119
  Координатор: Унвиерзитет у Паризу, Француска
  Руководилац за ФФ: доц. др Каролина Лендак Кабок
  Учесници са ФФ: 1
  Интернет страница пројекта: https://whocaresineurope.eu/working-group-4/
  Трајање: 2019 - 2023
   
 5. Назив пројекта: Transnational collaboration on bullying, migration and integration at school level
  Ознака пројекта: CA18115
  Координатор: James O’Higgins Norman, Dublin City University
  Руководилац на ФФ: проф. др Бојана Динић (члан управног одбора за Србију) и доц. др Бојана Бодрожа (заменик члана управног одбора за Србију)
  Број учесника са ФФ: 2
  Интернет страница пројекта:  www.tribesproject.com
  Трајање: 2019-2023
   
 6. Назив пројекта: European Network for Argumentation and Public Policy Analysis (APPLY)
  Ознака пројекта: CA17132
  Координатор: Универзитет Нова у Лисабону, Португалија
  Руководилац на УНС: проф. др Јелена Клеут
  Број учесника са ФФ: 1
  Интернет страница пројекта: https://publicpolicyargument.eu/
  Трајање: 2018 – 2023


ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

 1. Назив пројекта: University Partnerships - History and Memory in African American Studies: From Slavery to Civil Rights
  Координатор:  Универзитет у Индијани, САД
  Руководилац на ФФУНС:  проф. др Александра Изгарјан
  Учесници са ФФ: проф. др Сабина Халупка Решетар, проф. др Ђорђе Ђурић и доц. др Мирослав Павловић 
  Трајање пројекта: 2021-2023
   
 2. Назив пројекта: University and Gender Mainstreaming (UNIGEM)
  Координатор:  Фондација ТПО – Транскултурна психосоцијална образовна фондација (финансиран од стране Владе Велике Британија и Северне Ирске)
  Руководилац на ФФУНС:  доц. Др Каролина Ледак Кабок / проф. Др Гордана Лалић-Крстин
  Трајање пројекта: 2022-2026
   
 3. Назив пројекта: University Partnerships - Journalism in the Age of Misinformation
  Координатор:  Државни универзитет у Вашингтону, САД
  Руководилац на ФФУНС:  Проф. др Јелена Клеут
  Учесници са ФФ: Норберт Шинковић, др Стефан Јањић, Сања Кљајић, др Вукашин Живаљевић
  Трајање пројекта: 2022-2023

Ажурирано: 25.1.2023.
Припремила Канцеларија за међународну сарадњу и пројекте

 

Слике

 • /uploads/attachment/strana/150/Medunarodni_projekti.jpg
Врх стране