Афирмативне мере

Прилог 1 - Програм афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом
Прилог 2 - Програм афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине
Прилог 3 - Смернице за прилагођавање пријемног испита особама са инвалидитетом

Изјава 1 - Изјава о припадности ромској националној мањини
Изјава 2 - Изјава о припадности српској националној мањини
Изјава 3 - Упис држављана Републике Србије који су у школској 2023/24. години средњу школу завршили у иностранству
Изјава 4 - Препорука Националног савета ромске националне мањине

Врх стране