Филозофски факултет против сексуалног узнемиравања

Безбедност и поверење:
Филозофски факултет против сексуалног узнемиравања и уцењивања

 

Шта је сексуално узнемиравање и уцењивање?  

Сексуално узнемиравање је свако вербално, невербално или физичко понашање сексуалне природе које има за циљ, или представља, повреду достојанства другог лица, а које изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење.

Сексуално уцењивање је свако понашање лица које у намери исходовања услуге сексуалне природе уцени друго лице да ће у случају одбијања тражених услуга, против њега или њему блиског лица, изнети или предузети нешто што може штетити части и угледу, или да неће добити или остварити право које му у редовном току ствари припада.

Важно је знати да и жртва и починилац/починитељка могу да буду студент/студенткиња, наставно и ненаставно особље факултета оба пола.

Најчешћи облици сексуалног узнемиравања који се сусрећу у пракси су увредљиви и секстистички коментари, примедбе и шале; нежељене понуде и предлози сексуалне природе; праћење и прогањање; нежељне поруке и позиви; коментари о физичком изгледу или сексуалности; нежељени физички додири, непримерена гестикулација; сексулано подмићивање (уцењивање); ширење лажи о сексуалности друге особе...

Како и коме се обратити у случају сексуалног узнемиравања и уцењивања на факултету?

Шта се дешава када пријавим сексуално узнемиравање и/или уцењивање Тиму за подршку?

Неколико савета

1. Ако сумњаш на узнемиравање, што боље сачувај доказе о целом догађају (немој брисати поруке, направи screenshot, сачувај фотографије и сл.). Добро је ако имаш сведоке. Ипак води рачуна да је неовлашћено снимање других особа кривично дело.

2. Немој чекати. Чим посумњаш на сексуално узнемиравање, јави нам се одмах и без одлагања! Немој заборавити да је крајњи рок за пријаву узнемиравања шест месеци од догађаја, односно четири месеца ако је починилац други студент.

3. Немој лажно и злонамерно пријављивати особе за сексуално узнемиравање са намерном да тој особи нарушиш углед и репутацију. Тако ће и та особа и Факултет претрпети штету, а и ти можеш сносити санкције због лажног пријављивања.

4. Уколико знаш да неко други претрпео сексуално узнемиравање или уцењивање, поразговарај са њим/њом. Посаветуј и охрабри жртву да нам се што пре јави.

5. Уколико желиш да поднесеш пријаву у вези са сексуалним узнемиравањем и уцењивањем, препоручујемо ти да свакако ишчиташ Правилник о превенцији и заштити од сексуалног узнемиравања и уцењивања у ком ћеш пронаћи више детаља о процедури пријаве.

6. За сва питања, савете и дилеме, пиши на sos@ff.uns.ac.rs  

Корисни линкови:
Правилник о превенцији и заштити од сексуалног узнемиравања и уцењивања
Резултати истраживања Безбедност и поверење за све: перцепције проблема сексуланог узнемиравања и уцењивања међу студентима и запосленима на ФФУНС и ФСФВНС 
Брошура Безбедност и поверење за све

Слике

  • /uploads/attachment/strana/1895/FF_protiv_SU_m1.png
Врх стране