Партнерске институције

ПОГЛЕДАЈТЕ МАПУ ПАРТНЕРСКИХ УНИВЕРЗИТЕТА

Факултет је врло активан на пољу међународне сарадње. Потписани су уговори о сарадњи са институцијама у држави и иностранству који су омогућили да се успешно спроведу разни научно-истраживачки пројекти. Уз Болоњски процес, Факултет се придружио европским програмима размене и учествује у различитим пројектима.

Више од половине века, Филозофски факултет успешно сарађује са разним институцијама међу којима су и:

M.V. Lomonosov Moscow State University
Faculty of Philosophy, University of Halle-Wittenberg
Faculty of Philology, Ivan Franko National University of Lviv
Faculty of Humanities, University of Pécs
Faculty of Philology, Matej Bel University, Banská Bystrica
Faculty of Philosophy, University of Osijek
Energetical Technical College in Constanta
Matej Bel Univeristy, Banska Bistrica
Faculty of Philosophy, University of Ljubljana
Faculty of Philology, Ivan Franko National University of Lviv
Yunus Emre Institute
University of Parma
Faculty of Law Iustinianus Primus, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
West University of Timisoara
Faculty of Political Sciences, University of Sarajevo
Faculty of Philosophy, University of Rijeka
Pompeu Fabra University in Barcelona
University of Pannonia, Veszprém
Faculty of Letters, History and Theology, West University of Timisoara
Cultural centre of the embassy of the Islamic republic of Iran
Sapientia Hungarian University of Transylvania, Faculty of Technical and Human sciences
Confucius Institute

Врх стране