Одбране магистарских теза и докторских дисертација

2024.
Одбрана докторске дисертације

- СНЕЖАНА САВКИЋ браниће докторску дисертацију у четвртак 20. 06. 2024. године са почетком у 10:30 часова у сали 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Поетика неоавангардног романа (Вујица Решин Туцић, Војислав Деспотов, Сава Дамјанов)
Комисија: проф. др Жељко Милановић, науч. сав. др Игор Перишић, науч. сав. др Бојан Јовић, доц. др Милош Јоцић, др Гојко Тешић-ментор

- ДРАГАНА ЈЕЛИЋ браниће докторску дисертацију у петак 14. 06. 2024. године са почетком у 11:00 часова у сали 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Улога радних и и личних захтева и ресурса у предикцији благостања запослених и организацијских исхода
Комисија: доц. др Јелена Матановић, доц. др Милица Вукелић, проф. др Борис Попов

- МИЛА РАДОВАНОВИЋ браниће докторску дисертацију у уторак 11. 06. 2024. године са почетком у 12:00 часова у сали 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Детерминанте квалитета кородитељског односа у пренаталном периоду
Комисија: проф. др Јелица Петровић,  доц. др Ивана Степановић Илић,  проф. др Ивана Михић

- ТОМИСЛАВ БУКАТАРЕВИЋ браниће докторску дисертацију у понедељак 10. 06. 2024. године са почетком у 12:00 часова у сали 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Енглески суфикси -able и -ible и српски суфикси -љив и -ив: упоредна формална и садржинска анализа
Комисија: проф. др Милан Ајџановић, проф. др Сања Кример Габорoвић, проф. др Твртко Прћић

- ВОЈИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ браниће докторску дисертацију у среду 22. 05. 2024. године са почетком у 11:00 часова у сали 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Српски глаголи са префиксима и њихови енглески еквиваленти у правно-криминалистичком функционалном стилу
Комисија: проф. др Надежда Силашки, проф. др Бојан Тубић, проф. др Милан Ајџановић, проф. др Предраг Новаков

- ТАМАРА СТАНИЋ браниће докторску дисертацију у среду 03. 04. 2024. године са почетком у 12:00 часова у сали 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Књижевни текст у дидактичком материјалу за потребе универзитетске наставе италијанског језика као изборног предмета у Србији
Комисија: проф. др Александра Шуваковић, проф. др Душица Тодоровић Лакава, проф. др Милена Летић Лунгулов, проф. др Александра Блатешић

- АНА ВУКОБРАТ браниће докторску дисертацију у петак 15. 03. 2024. године са почетком у 14:30 часова у сали 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Социјална интеракција деце са развојним сметњама у програму предшколског васпитања и образовања усмереном на односе
Комисија: проф. др Станислава Марић-Јуришин, проф. др Тамара Прибишев Белеслин, проф. др Јасмина Клеменовић

- СЛАЂАНА ЛУКОВИЋ браниће докторску дисертацију у среду 13. 03. 2024. године са почетком у 12:00 часова у сали 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Зона наредног развоја и будући развој: лонгитудинално испитивање повезаности постигнућа деце и адолесцената
Комисија: проф. др Јасмина Пекић, проф. др Александeр Бауцал, проф. др Мирјана Беара, проф. др Марија Зотовић-Костић

- ЈЕЛЕНА ПЕРИШИЋ браниће докторску дисертацију у среду 31. 01. 2024. године са почетком у 12:00 часова у Свечаној сали 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Колокације у научном функционалном стилу
Комисија: проф. др Милан Ајџановић, проф. др Милка Николић, проф. др Јелена Ајџановић, проф. др Јасмина Дражић


2023.
Одбрана докторске дисертације

- АЛЕКСАНДРА КОВАЧ браниће докторску дисертацију у петак 22. 12. 2023. године са почетком у 17:00 часова у Свечаној сали 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Неурокогнитивни статус пацијенткиња оболелих од карцинома дојке након лечења хемиотерапијом
Комисија: проф. др Петар Чоловић, доц. др  Александра Павловић, проф. др Снежана Товиловић, проф. др Војислава Бугарски Игњатовић

- МИРЈАНА КАРАНОВИЋ браниће докторску дисертацију у среду 20. 12. 2023. године са почетком у 12:00 часова у Кино сали на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Дело Владимира Стојшина између књижевности за одрасле и књижевности за децу
Комисија: проф. др Горана Раичевић, науч. сар. др Тијана Тропин, проф. др Драгољуб Перић, проф. др Љиљана Пешикан-Љуштановић

- AНА ВУЈКОВИЋ ШАКАНОВИЋ браниће докторску дисертацију у уторак 31. 10. 2023. године са почетком у 12:00 часова у сали 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Корени мултикултуралности Босне у фрањевачком реду за време босанских банова
Комисија: проф. др Ненад Лемајић, проф.  др Снежана Божанић, доц. др Дејана Васић, виши науч. сар. др Катарина Митровић, проф. др Милица Кисић Божић

- МИЛЕНА КОЈИЋ браниће докторску дисертацију у суботу 14. 10. 2023. године са почетком у 12:00 часова у Кино сали на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Смех и хумор из перспективе фигурацијске социологије Норберта Елијаса
Комисија: проф. Ивана Спасић, проф.  др Алексеј Кишјухас, проф. др Павле Миленковић

- МИЛОШ ПЕРОВИЋ браниће докторску дисертацију у суботу 30. 09. 2023. године са почетком у 11:30 часова у Кино сали на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Критика схватања прекаријата као нове друштвене класе
Комисија: проф. др Дејан Јанковић, проф.  др Алексеј Кишјухас, проф. др Марко Шкорић

- НАТАЛИЈА ДИМИЋ ЛОМПАР браниће докторску дисертацију у петак 01. 09. 2023. године са почетком у 12:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Подељена Немачка и Југославија (1945–1966): политички односи у Хладном рату
Комисија: проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин, проф. др Слободан Бјелица, проф. др Миле Бјелајац, проф. др Ђорђе Ђурић

- ПАУЛИНА ЧОВИЋ браниће докторску дисертацију у петак 14. 07. 2023. године са почетком у 12:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Настава историје у Србији од 1919. до 1990. године
Комисија: проф. др Љубодраг Димић, проф.  др Слободан Бјелица, проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин, проф. др Драгица Кољанин

- МАРИЈА СТИЈЕПИЋ ПЕЈИЋ браниће докторску дисертацију у петак 07. 07. 2023. године са почетком у 17:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Владан Десница и италијанска књижевност: култура, аутори и теме у оквиру књижевног поља
Комисија: проф. др Зорица Хаџић Радoвић, проф.  др Данијела Јањић, проф. др Ива Тешић, проф. др Жељко Милановић

- Драгана Павловић браниће докторску дисертацију у среду 05. 07. 2023. године са почетком у 12:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Нове медијске технологије у образовању студената новинарства на државним факултетима у Србији
Комисија: проф. др Милица Андевски, проф.  др Татјана Тапавички Дуроњић, проф. др Дејан Пралица

- Небојша Карталија браниће докторску дисертацију у понедељак 29. 05. 2023. године са почетком у 11:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Дискурс јужне Угарске у наративним изворима од XI до XVI века
Комисија: проф. др Ненад Лемајић, проф. др Борис Стојковски, проф. др Хрвоје Грачанин, проф. др Ђура Харди

- Милица Рађеновић браниће докторску дисертацију у суботу 13. 05. 2023. године са почетком у 12:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Приказ жена у англофоном универзитетском роману у другој половини 20. века
Комисија: проф. др Владислава Гордић Петковић, проф. др Аријана Лубурић Цвијановић, науч. сар. др  Бојана Аћамовић, проф. др Зорица Ђерговић-Јоксимовић

- Станка Радојичић браниће докторску дисертацију у четвртак 27. 04. 2023. године са почетком у 11:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Дискурсни маркери ограђивања и истицања пропозиције у академском дискурсу научних монографија у енглеском и српском језику
Комисија: проф. др Наташа Миливојевић, проф. др Владимир Јовановић, проф. др  Душанка Звекић Душановић, проф. др Љиљана Кнежевић, проф. др Предраг Новаков

- Слађана Стаменковић браниће докторску дисертацију у среду 12. 04. 2023. године са почетком у 14:30 часова у Кино сали на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Медијска симулација америчког идентитета у романима Дона ДеЛила
Комисија: проф. др Ивана Ђурић Пауновић, доц. др Александра Вукотић, проф. др Јелена Клеут, проф. др Зоран Пауновић

- Кристина Крстић Јоксимовић браниће докторску дисертацију у уторак 11. 04. 2023. године са почетком у 14:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Путања превладавања смрти брачног партнера у старости- проспективна дневничка студија
Комисија: проф. др Јелена Шакотић Курбалија, проф. др Весна Петровић, проф. др Весна Гаврилов- Јерковић, проф. др Вељко Јовановић

- Ана Римар Симуновић браниће докторску дисертацију у понедељак 10. 04. 2023. године са почетком у 11:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Мит завичаја у стваралаштву Михајла Ковача у контексту рецепције украјинске књижевности
Комисија: проф. др Ивана Живанчевић Секеруш, доц. др Јулија Драгојловић, проф. др Људмила Поповић

- Велимир Младеновић браниће докторску дисертацију у понедељак 27. 03. 2023. године са почетком у 12:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Les guerres d’Elsa Triolet: romans, nouvelles, articles (1945–1957) (Ратови Елзе Триоле: романи, новеле, чланци (1945–1957))
Комисија: проф. др Катарина Мелић, доц. др Лик Вижије, проф. др Павле Секеруш, проф. др Pierre Loubier

- Селка Садиковић браниће докторску дисертацију у петак 17. 03. 2023. године са почетком у 12:00 часова у сали 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Бихевиоралногенетичке основе петофакторског модела личности
Комисија: проф. др Дејан Пајић, проф. др Наташа Вучинић, проф. др  Душанка Митровић, проф. др Снежана Смедеревац

- Душан Миленковић браниће докторску дисертацију у четвртак 16. 03. 2023. године са почетком у 12:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Улога форме у естетици популарне музике
Комисија: проф. др Дамир Смиљанић, проф. др Ива Драшкић Вићановић, проф. др Уна Поповић

- Владан Видицки браниће докторску дисертацију у суботу 11. 03. 2023. године са почетком у 13:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Значај социјалног капитала, мрежа и ресурса етничке групе за предузетништво српских имиграната у Бечу
Комисија: проф. др Жолт Лазар, проф. др Слободан Миладиновић, проф. др Јасмина Петровић, проф. др Снежана Стојшин, проф. др Марица Шљукић

- Марија Андрић браниће докторску дисертацију у петак 10. 03. 2023. године са почетком у 13:00 часова у сали 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Венеција и трговци са османског Балкана: Статус и услови пословања (16-18. век)
Комисија: проф. др Ђорђе Ђурић, науч. сар. др Јелена Илић-Мандић, проф. др Мирослав Павловић, проф. др Бранко Бешлин

- Александар Мудри браниће докторску дисертацију у понедељак 06. 03. 2023. године са почетком у 11:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Терминологија узгоја домаћих животиња у русинском језику у Војводини
Комисија: проф. др Миливој Алановић, проф. др Оксана Тимко Ђитко, проф. др Људмила Поповић

- Кристина Пејковић браниће докторску дисертацију у суботу 04. 03. 2023. године са почетком у 12:00 часова у Кино сали на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Еволуциона теорија насиља: ка консилијентном објашњењу
Комисија: проф. др Дејан Јанковић, доц. др Александра Трогрлић, проф. др Алексеј Кишјухас, проф. др Марко Шкорић

- Милан Громовић браниће докторску дисертацију у среду 01. 03. 2023. године са почетком у 11:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Византијске теме и мотиви у српској поезији друге половине 20. века: Милорад Павић, Иван В. Лалић, Милосав Тешић, Слободан Костић
Комисија: проф. др Светлана Томин, проф. др Јован Делић, проф. др Горана Раичевић

- Драгица Ранковић браниће докторску дисертацију у четвртак 02. 02. 2023. године са почетком у 11:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Значај школовања деце у болничким условима из перспективе учитеља, родитеља и здравствених радника
Комисија: проф. др Слађана Зуковић, проф. др Драгана Милутиновић, проф. др Јасмина Пекић


2022.
Одбрана докторске дисертације

- Наташа Вукићевић браниће докторску дисертацију у суботу 03. 12. 2022. године са почетком у 11:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду
Тема: Интерактивни приступ реализацији дечјег музичког стваралаштва у млађим разредима основне школе
Комисија: проф. др Јована Милутиновић, проф. др Марија Зотовић-Костић, проф. др Данијела Судзиловски, проф. др Биљана Јеремић   

- Реља Владимир браниће докторску дисертацију у понедељак 24. 10. 2022. године са почетком у 12:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду
Тема: Развојачење Војне границе у Аустро-Угарској (1867–1881)
Комисија: проф. др Владан Гавриловић, проф. др Горан Васин, проф. др Ненад Нинковић, проф. др Бошко Бранковић, проф. др Дејан Микавица

- Мирела Карахасановић браниће докторску дисертацију у петак 21. 10. 2022. године са почетком у 17:00 часова у семинару за Филозофију,  313/III,  на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Платонова филозофија политике
Комисија: доц. др Станко Влашки, доц. др Орхан Јашић, проф. др Жељко Калуђеровић

- Николија Ракочевић браниће докторску дисертацију у четвртак 29. 09. 2022. године са почетком у 14:00 у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Путање психолошке промене код клијената на краткотрајном психолошком третману
Комисија: доц. др Ана Генц, проф. др Весна Петровић, проф. др Весна Гаврилов-Јерковић

- Наташа Ђурагић браниће докторску дисертацију у четвртак 29. 09. 2022. године са почетком у 11:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Ставови будућих васпитача према значају музичког васпитања за децу предшколског узраста
Комисија: доц. др Станислава Марић-Јуришин, проф. др Ира Проданов-Крајишник, проф. др Владимир Михић

- Луна Градиншћак браниће докторску дисертацију у петак 23. 09. 2022. године са почетком у 16:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Метаноја у песништву Бранка Миљковића
Комисија: проф. др Драган Бошковић, проф. др Драган Проле, проф. др Слободан Владушић

- Жолт Папишта браниће докторску дисертацију у понедељак 12. 09. 2022. године са почетком у 12:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Konzeptuelle Dichotomie in metaphorischen Phraseologismen (Појмовна дихотомија у метафоричким фразеологизмима)
Комисија: доц. др Каталин Озер, доц. др Гордана Ристић, проф. др Бранислав Ивановић

- Александар Ристески браниће докторску дисертацију у суботу 10. 09. 2022. године са почетком у 12:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Проблем квалија из угла Персове антикартезијанске епистемологије
Комисија: доц. др Горан Рујевић, проф. др Александар Петровић, проф. др Мирослава Трајковски, проф. др Дамир Смиљанић

- Тамара Радовановић браниће докторску дисертацију у петак 09. 09. 2022. године са почетком у 13:30 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Социјално понашање и вршњачки статус ученика на раном основношколском   узрасту
Комисија: доц. др Станислава Марић Јуришин, проф. др Далиборка Поповић, проф. др Слађана Зуковић

- Ива Симурдић браниће докторску дисертацију у петак 02. 09. 2022. године са почетком у 11:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Archetypal Narrative Structure and Archetypal Characters in the Novels of Michael Ende (Архетипска структура радње и архетипски ликови у романима Михаела Ендеа)
Комисија: доц. др Ивана Пајић, науч. сар. др Тијана Тропин, проф. др Николина Зобеница

- Милан Ољача браниће докторску дисертацију у петак 20. 05. 2022. године са почетком у 11:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Карактеристике починилаца кривичних дела: животна историја и особине личности
Комисија: проф. др Снежана Смедеревац, проф. др Татјана Бугарски, проф. др Душанка Митровић, проф.  др Валентина Баић, проф. др Петар Чоловић

- Предраг Ковачевић браниће докторску дисертацију у понедељак 13. 06. 2022. године са почетком у 12:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: The Syntax and Semantics of Psych Verbs in English and Serbian (Синтакса и семантика психолошких глагола у енглеском и српском језику)
Комисија: проф. др Гордана Штрбац, проф. др Бранимир Станковић, доц. др Татјана Милићев, проф. др Сабина Халупка-Решетар

- Александра Цолић Јовановић браниће докторску дисертацију у среду 13. 04. 2022. године са почетком у 11:00 часова у свечаној сали 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Синтаксичке одлике Романа о Троји
Комисија: проф. др Марина Курешевић, проф. др Наташа Драгин, проф. др Виктор Савић, проф. др Јасмина Грковић-Мејџор

- Драгић Мила браниће докторску дисертацију у уторак 29. 03. 2022. године са почетком у 12:00 часова у свечаној сали 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Предикатски израз са глаголом у функцији интензификатора
Комисија: проф. др Људмила Поповић, проф. др Гордана Штрбац, проф. др Марина Николић, проф. др Миливој Алановић

- Даница Трифуњагић браниће докторску дисертацију у четвртак 24. 03. 2022. године са почетком у 13:00 часова у свечаној сали 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Имагинарна Европа у српској документарно-уметничкој прози 18. и првих деценија 19. века
Комисија: проф. др Сава Дамјанов, проф. др Горан Максимовић, проф. др Радослав Ераковић

- Весна Булатовић браниће докторску дисертацију у понедељак 21. 03. 2022. године са почетком у 12:30 часова у свечаној сали 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду
Тема: Анализа жанра асинхроних дискусионих форума у настави енглеског језика струке
Комисија: проф. др Јелисавета Шафрањ, проф. др Весна Богдановић, проф. др Александра Гојков Рајић, проф. др Радмила Бодрич

- Сенка Слијепчевић браниће докторску дисертацију у четвртак 10. 03. 2022. године са почетком у 11:00 часова у свечаној сали 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Детерминанте развоја професионалног идентитета школског педагога
Комисија: проф. др Оливера Кнежевић Флорић, проф. др Вера Спасеновић, проф. др Слађана Зуковић

Слике

  • /uploads/attachment/strana/402/Odbrane.jpg
Врх стране