Други конкурсни рок

  • пријављивање кандидата1. и 2. септембар 2022. године (од 9:00 до 13:00)
  • полагање пријемног испита 5. и 6. септембар 2022. године (распоред полагања)
  • објављивање прелиминарне ранг листе 7. септембар 2022. године
  • подношење приговора на објављену прелиминарну ранг листу 9. септембар 2022. године, од 9.00 до 10.00, канцеларија М11
  • објављивање коначне ранг листе  9. септембар 2022. године
  • упис примљених кандидата – 12. и 13. септембар 2022. године (од 10:00 до 13:00)
Врх стране