Drugi konkursni rok

  • prijavljivanje kandidata1. i 2. septembar 2022. godine (od 9:00 do 13:00)
  • polaganje prijemnog ispita 5. i 6. septembar 2022. godine (raspored polaganja)
  • objavljivanje preliminarne rang liste 7. septembar 2022. godine
  • podnošenje prigovora na objavljenu preliminarnu rang listu 9. septembar 2022. godine, od 9.00 do 10.00, kancelarija M11
  • objavljivanje konačne rang liste  9. septembar 2022. godine
  • upis primljenih kandidata – 12. i 13. septembar 2022. godine (od 10:00 do 13:00)
Vrh strane