Bilten novih knjiga

Uredništvo:
Mr Nataša Belić (glavna urednica)
Mr Milica Bracić, mr Anda Almažan, mr Ljiljana Matić, mr Tatjana Maletaški (stručne redaktorke)

Biblioteka Filozofskog fakulteta od 1969. godine pod različitim naslovima izdaje periodičnu publikaciju koja sadrži bibliografske informacije o publikacijama koje su pristigle u Biblioteku. Ova publikacija se od 1999. godine izdaje pod nazivom Bilten novih knjiga. On sadrži selektivan popis domaćih i stranih knjiga izdatih u proteklih pet godina, nabavljenih kupovinom, razmenom, poklonom i obaveznim lokalnim primerkom.
Od 1998. godine Bilten je dostupan u elektronskoj formi.
Bilten je izlazio dva puta godišnje. Od 2011. godine izlazi četiri puta godišnje.

Knjige u Biltenu raspoređene su prema oblastima, a u okviru svake oblasti abecednim redom. Odrednica je latinična, a opis na pismu publikacije. Od 2007. godine Bilten je ispis iz elektronskog kataloga Biblioteke.
Bilten sadrži i spisak darodavaca koji su Biblioteci poklonili knjige u određenom periodu.
COBISS.SR-ID broj je link do Uzajamne bibliografsko-kataloške baze podataka (COBIB.SR).

Slike

  • /uploads/attachment/strana/182/bilten_novih_knjiga.jpg
Vrh strane