Dokumenta za prijavu

Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata

Poštovani kandidati,
Dokumentaciju za prijavu na konkurs možete doneti lično ili je neko drugi može doneti umesto Vas. Molimo Vas da prijave ne šaljete poštom ili mejlom jer ih nećemo uvažiti !!!

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list (kupuje se u skriptarnici Fakulteta) podnose fotokopije ovih dokumenata (ne treba overavati fotokopije):

- svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole;
- diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu;
- ličnu kartu (u slučaju čipovane lične karte, potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu) i
- original dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs i polaganje prijemnog ispita (8.000 dinara). Uplata se vrši na žiro račun Fakulteta

Ako kandidat polaže dva prijemna ispita, podnosi dupla dokumenta i dve uplate za prijemni.

Kandidati su obavezni da na prijemni ispit ponesu sa sobom važeću ličnu ispravu (ličnu kartu ili pasoš).

Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne akademske studije u okviru afirmativnih mera, dužni su da se o tome izjasne prilikom podnošenja dokumentacije za prijavu na Konkurs. Naknadno podnošenje  dokumentacije nećemo uvažiti!

Vrh strane