Документа за пријаву

Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата

Поштовани кандидати,
Документацију за пријаву на конкурс можете донети лично или је неко други може донети уместо Вас. Молимо Вас да пријаве не шаљете поштом или мејлом јер их нећемо уважити !!!

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист (купује се у скриптарници Факултета) подносе фотокопије ових докумената (не треба оверавати фотокопије):

- сведочанство за све разреде претходно завршене школе;
- диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
- личну карту (у случају чиповане личне карте, потребно је доставити очитану личну карту) и
- оригинал доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс и полагање пријемног испита (8.000 динара). Уплата се врши на жиро рачун Факултета

Ако кандидат полаже два пријемна испита, подноси дупла документа и две уплате за пријемни.

Кандидати су обавезни да на пријемни испит понесу са собом важећу личну исправу (личну карту или пасош).

Кандидати који конкуришу за упис на основне академске студије у оквиру афирмативних мера, дужни су да се о томе изјасне приликом подношења документације за пријаву на Конкурс. Накнадно подношење  документације нећемо уважити!

Врх стране