Наставак студија (прелазак) на Филозофски факултет

Кандидати који су заинтересовани за наставак студија (прелазак) на Филозофски факултет, могу да поднесу документацију за вредновање студијског програма у периоду од  01. до 15. септембра текуће године у временском периоду од 11:00 до 13:00 на шалтерима Студентске службе.

Потребна документација:
1. Уверење о положеним испитима (оригинал)
2. Уверење о статусу студента (оригинал)
3. Студијски програм, односно наставни план и програм са силабусима предмета (оверен од стране факултета са ког кандидат долази)
4.  Писмени захтев, односно молба за прелазак на Филозофски факултет
5. Уплата за захтев и вредновање наставног плана и програма, износ: 3.000,00 динара жиро-рачун 840-1712666-26 без позива на број, сврха уплате: вредновање наставног плана и програма

Прелазак на Филозофски факултет се реализује према Правилнику о упису кандидата на студијске програме које реализује Филозофски факултет и Статуту Филозофског факултет.

Комисија одсека вреднује студијски план и програм. О испуњености услова за упис, декан доноси решење о упису. У решењу се наводе испити и друге студијске обавезе које се признају, обавезе у наставку студија и стечени статус студента.

Уколико се одобри упис, термин уписа је после 01. октобра текуће године.

У случају да је вредновањем установљено да поднети захтев није одобрен, односно да је студијски програм неодговарајући или да нисмо у могућности да примимо кандидата јер је на одређеној години студија попуњен број студента одобрен дозволом за рад, уплаћени износ на име трошкова вредновања се не враћа подносиоцу захтева.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/758/DSCF0693.jpg
Врх стране