Први конкурсни рок

  • пријављивање кандидата: од 03. до 14. октобра 2022. године до 13:00 часова
  • пријемни испит за студијски програм, Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење 18. октобар 2022. године у 10:00 часова
  • објављивање прелиминарне ранг листе најкасније 19. октобра 2022. године (до 15:00 часова)
  • подношење приговора на објављену прелиминарну ранг листу –  21. октобра 2022. године (од 9: до 11:00 часова)
  • коначна ранг листа 21. октобар 2022. године (до 15:00 часова)
  • упис примљених кандидата: 24. и 25. октобар 2022. године (од 9: до 13:00 часова)
Врх стране