Одлазне мобилности

Мобилност особља Филозофског факултета

Програм Еразмус+ омогућава запосленима на Факултету да проведу између 5 дана и 2 месеца на партнерском универзитету из Европске уније у циљу држања наставе или усавршавања/обуке. Програмом Еразмус+ покривени су трошкови пута и дневнице.
Запослени који се пријављују за програм Еразмус+ могу да бирају између пријаве за
држање наставе – подразумева држање наставе на партнерском универзитету у иностранству од најмање 8 предавачких сати недељно;
и
обуке/усавршавања – чиме се омогућава професионални развој наставног и ненаставног особља путем обсервација или учествовања на тренингу. Овај вид размене не подразумева одласке на конференције.  

По повратку са размене, потребно је:
1. кратак извештај о мобилности послати на имејл erasmus@ff.uns.ac.rs и доставити Наставно-научном већу;
2. потписане скениране документе Staff Mobility Agreement for Teaching/Teaching и Grant Agreement послати на адресе erasmus@ff.uns.ac.rs и iro@uns.ac.rs;
3. попунити кратак упитник о мобилности од Европске комисије који ћете добити путем имејла. НАПОМЕНА: Врло је важно попунити овај упитник, јер постоји могућност да вам мобилност не буде регистрована, те да ћете морати да вратите стипендију.  


Програм CEEPUS
Програм CEEPUS, осим студената, финансира и боравке наставног особлја на неком од универзитета у землјама које су чланице CEEPUS мреже. Мобилност наставног особлја може трајати минимално пет радних дана (осим у случају летњих школа) уз обавезу да имају 6 предавачких или менторских сати по радној недељи, а период боравка предавача обично траје до месец дана.
За више информација о мрежним мобилностима потребно је погледати мреже које су на располагању и пријавити се путем сајта http://www.ceepus.info.

Мреже преко којих је могућа мобилност студената и наставника Филозофског факултета

Филозофски факултет (ппт) - презентација за потребе представљања Факултета током мобилности
Универзитет у Новом Саду (пдф) - презентација за потребе представљања Универзитета током мобилности

 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/170/Odlazeca_mobilnost_-_zaposleni.jpg
Врх стране