Пројекти

Идентитети-CLACOLASI

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације22.03.2023.

Идентитети-IS-MIGAIN

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације22.03.2023.

Идентитети-IDIOMATIC

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације22.03.2023.

Никола Џафо, Опремање хола Филозофског факултета, Петак.угрожене врсте

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације15.12.2022.

Тијана Миленковић, трошкови рада страних лектора ангажованих по одлуци број: 612-00-00932-2022-06

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације14.12.2022.

Учешће у финансирању издавања монографије: Слика природе у српском језику, Гордана Штрбац и Гордана Штасни

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације21.04.2022.

Идеје-GENIUS

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације24.03.2022.

Идеје - VLINGS

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације31.12.2021.

Идеје-CoNatPat

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације29.12.2021.

Идеје-SCHEMAS

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације28.12.2021.

Идеје-SERBIE20

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације28.12.2021.

Реализација републичког такмичења ученика средњих школа, Одсек захунгарологију

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације30.07.2021.

Јована Шкорић, "4th ICSTR Prague-International Conference on Science & Technology Research", Праг

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације25.05.2021.

Учешће у трошковима за завршну израду и одбрану докторске дисертације, Илија Миловановић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације27.04.2021.

COVID-19 - Фонд за науку Републике Србије

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације03.02.2021.

Материјални трошкови истраживања

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације25.05.2020.

Републички пројекти, накнада за рад истраживача (наука)

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације18.02.2020.

Николија Ракочевић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације01.01.2019.

Белопавловић Радомир "World Congress of Cognitive and Behavioural Therapies 2019", Берлин

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације30.08.2019.

DIGITALNE MEDIJSKE TEHNOLOGIJE I DRUŠTVENO OBRAZOVNE PROMENE 47020

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације27.09.2012.

ZNAČAJ PARTICIPACIJE U DRUŠTVENIM MREŽAMA ZA PRILAGOĐAVANJE EVROINTEGRACIJSKIM PROCESIMA 179037

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације27.09.2012.

KVALITET OBRAZOVNOG SISTEMA SRBIJE U EVROPSKOJ PERSPEKTIVI 179010

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације27.09.2012.

EFEKTI EGZISTENCIJALNE NESIGURNOSTI NA POJEDINCA I PORODICU U SRBIJI 179022

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације27.09.2012.

DISKURSI MANJINSKIH JEZIKA, KNJIŽEVNOSTI I KULTURE U JUGOISTOČNOJ I SREDNJOJ EVROPI 178017

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације27.09.2012.

PEDAGOŠKI PLURALIZAM KAO OSNOVA STRATEGIJA OBRAZOVANJA 179036

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације27.09.2012.
Врх стране