Пројекти

"Мањински језици и књижевности у АП Војводини - семиотички и културни ресурси..." - Вирђинија Поповић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације20.12.2021.

"Историјски идентитет Срба у Војводини 1690-1990" - Горан Васин

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације17.12.2021.

Јована Милутиновић, Утврђивање потреба за базичном додатном обуком наставника Универзитета у Новом Саду са циљем развоја..

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације24.07.2019.

"Правни и историјски аспекти положаја Буњеваца у Војводини" - Ђура Харди

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације13.12.2021.

Никола Џафо, Опремање хола Филозофског факултета, Петак.угрожене врсте

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације15.12.2022.

Тијана Миленковић, трошкови рада страних лектора ангажованих по одлуци број: 612-00-00932-2022-06

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације14.12.2022.

Амбасада САД, Јелена Клеут, донација 2022.

Тип пројектаНаучноистраживачки међународни
Почетак реализације01.11.2022.

Донација Индијске амбасаде - Претходне године

Тип пројектаНаучноистраживачки међународни
Почетак реализације13.10.2022.

АУФ - Пројекат Културни трансфери - Павле Секеруш - Претходне године

Тип пројектаНаучноистраживачки међународни
Почетак реализације13.10.2022.

Донација Мађарски језик - Претходне године

Тип пројектаНаучноистраживачки међународни
Почетак реализације13.10.2022.

Донација Мађари 2022. година

Тип пројектаНаучноистраживачки међународни
Почетак реализације13.10.2022.

Корејски институт - Кинг Сеђонг - претходна година

Тип пројектаНаучноистраживачки међународни
Почетак реализације13.10.2022.

Корејска културна академија - претходна година

Тип пројектаНаучноистраживачки међународни
Почетак реализације13.10.2022.

Фондација теквондоа - претходна година

Тип пројектаНаучноистраживачки међународни
Почетак реализације13.10.2022.

Конфуцијев институт - претходна година

Тип пројектаНаучноистраживачки међународни
Почетак реализације13.10.2022.

Учешће на научном скупу: "European Conference on Personality - ECP 2022", Мадрид, Шпанија, Снежана Смедеревац

Тип пројектаНаучноистраживачки међународни
Почетак реализације16.06.2022.

Учешће у финансирању издавања монографије: Слика природе у српском језику, Гордана Штрбац и Гордана Штасни

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације21.04.2022.

Идеје-GENIUS

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације24.03.2022.

Идеје - VLINGS

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације31.12.2021.

Идеје-CoNatPat

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације29.12.2021.

Идеје-SCHEMAS

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације28.12.2021.

Идеје-SERBIE20

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације28.12.2021.

"Мањински језици и књижевности у АП Војводини - семиотички и културни ресурси..." - Вирђинија Поповић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације20.12.2021.

Награда Вељку Јовановићу за најцитиранијег истраживача

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације22.12.2021.

"Стари у Војводини: чиниоци успешног старења" - Јелица Петровић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације20.12.2021.
Врх стране