Projekti

Konferencija Ideja republike, Lazar Atanasković, refundacija sredstava

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 20.11.2023.

Prizma-CRUST

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 15.02.2023.

Oblici (neo)avangarde u stvaralaštvu Slovaka u Vojvodini, Marina Šimak Spevakova

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 21.07.2023.

Naučini skup : "The International Society for the Study of Individual Differences", Belfast, Selka Sadiković

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 25.08.2023.

"Migracije kroz istoriju", Alekdandar Gajić

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 08.08.2023.

Nina Stokić - OI

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 31.07.2023.

Lazar Radan

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 31.07.2023.

Vladimir Papić - OI

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 31.07.2023.

Miloš Mihailović - OI

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 31.07.2023.

Sara Mejdžor - OI

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 31.07.2023.

Katarina Mašić - OI

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 31.07.2023.

Vukašin Marić - OI

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 31.07.2023.

Jelena Kukić - OI

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 31.07.2023.

Ognjen Janić - OI

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 31.07.2023.

Dejana Zekić - OI

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 31.07.2023.

Isidora Bašić - OI

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 31.07.2023.

"The International Society for the Study of Individual Differences...", Belfast, Bojana Dinić

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 02.08.2023.

Summa Studiorum Philosophiae: Filozofija i conditio humana, Nevena Jevtić

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 20.05.2023.

"Prevod kao deo nastavnog procesa slovačke nacionalne zajednice", Zuzana Tirova

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 28.04.2023.

Pokrajina - nepoznate uplate

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 01.01.2023.

"Pedagoške, psihološke i sociološke dimenzije unapređenja kvaliteta visokoškolske nastave: mogućnosti i izazovi" Jovana Milutinović

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 01.01.2023.

Identiteti-CLACOLASI

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 22.03.2023.

Identiteti-IS-MIGAIN

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 22.03.2023.

Identiteti-IDIOMATIC

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 22.03.2023.

"Istorija političkih ideja kod Srba" Goran Vasin

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 22.03.2023.
Vrh strane