Publikacije

Retranslations of The Catcher in the Rye into Serbian (1979-1995) revisited: Reflections on the changing norms and translators’ agencies

B. Eraković, Retranslations of The Catcher in the Rye into Serbian (1979-1995) revisited: Reflections on the changing norms and translators’ agencies, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu , Vol. 48, No. 3, pp. 71 - 88, 2024

Autori Borislava Eraković
Godina 2024
DOI 10.19090/gff.v48i3.2380
Časopis Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Volumen 48
Broj 3
Strana od 71
Strana do 88

First insights into the Mesolithic settlement of Southern Serbia: excavation of the Pešterija Cave in the Ponišavlje Region

D. Mihailović, I. Živaljević, V. Dimitrijević, S. Dragosavac, D. Pajović, A. Petrović, K. Bogićević, D. Đurić, M. Đurović, S. Kuhn, M. Roksandić, First insights into the Mesolithic settlement of Southern Serbia: excavation of the Pešterija Cave in the Ponišavlje Region, Documenta Praehistorica, Vol. LI, Jul, 2024

Autori Dušan Mihailović, Ivana Živaljević, Vesna Dimitrijević, Sofija Dragosavac, Danilo Pajović, Anđa Petrović, Katarina Bogićević, Dragana Đurić, Mirela Đurović, Steven Kuhn i Mirjana Roksandić
Godina 2024
DOI https://doi.org/10.4312/dp.51.7
Časopis Documenta Praehistorica
Volumen LI

Nevidljiva harmonija: eseji o prevođenju (i) književnosti

B. Kovačević-Petrović, Nevidljiva harmonija: eseji o prevođenju (i) književnosti, Kulturni centar Novog Sada, 2024

Autori Bojana Kovačević-Petrović
Godina 2024
Izdavač Kulturni centar Novog Sada
ISBN 978-86-6192-021-9
broj strana 218
Tip knjige monografija
Broj strana 218

Digitally Transformed Lifelong Multilingual Language Learning: Affective Processes Underlying the Development of Multilingual Competence

Marić, Slađana, Digitally Transformed Lifelong Multilingual Language Learning: Affective Processes Underlying the Development of Multilingual Competence, Educational Role of Language Journal, Vol. 2023-1, No. 9, pp. 119 - 133, 2023

Autori Slađana Marić
Godina 2023
DOI https://doi.org/10.36534/erlj.2023.01.10
Časopis Educational Role of Language Journal
Volumen 2023-1
Broj 9
Strana od 119
Strana do 133

The Intersection of digital and translation competence in students of translation: problem areas and pedagogical interventions

B. Eraković, B. Radić-Bojanić, The Intersection of digital and translation competence in students of translation: problem areas and pedagogical interventions, Ars & Humanitas, Vol. 17, No. 1, pp. 125 - 138, 2023

Autori Borislava Eraković i Biljana Radić-Bojanić
Godina 2023
DOI 10.4312/ars.17.1.125-138
Časopis Ars & Humanitas
Volumen 17
Broj 1
Strana od 125
Strana do 138

Magareći Mlin – the old and the new in the research of the Neolithic

K. Penezić, I. Živaljević, A. Putica, V. Uzelac, Magareći Mlin – the old and the new in the research of the Neolithic, Prehistory in the Balkans: Interregional Research and Educational Practices, pp. 105 - 120, Center for Prehistoric Research, Skopje, Dec, 2023

Autori Kristina Penezić, Ivana Živaljević, Anđelka Putica i Viktorija Uzelac
Godina 2023
Izdavač Center for Prehistoric Research
ISSN/ISBN 978-608-66868-1-9
Strana od 105
Strana do 120

Monoaspektivi u ruskom i srpskom jeziku

T. Balek, Monoaspektivi u ruskom i srpskom jeziku, Filozofski fakultet, 2023

Autori Tijana Balek
Godina 2023
Izdavač Filozofski fakultet
ISBN 978-86-6065-824-3
broj strana 210
Tip knjige monografija
Broj strana 210

Proučavanje konflikata i suživota ljudi i divljeg sveta u holocenu centralnog Balkana – istraživački okvir projekta ARCHAEOWILD

S. Vuković, D. Marković, T. Mladenović, M. Vranić, A. Sabanov, M. Radinović, T. Radišić, I. Živaljević, Proučavanje konflikata i suživota ljudi i divljeg sveta u holocenu centralnog Balkana – istraživački okvir projekta ARCHAEOWILD, Bioarheologija na Balkanu: Studije iz antropologije i zooarheologije, pp. 113 - 121, Srpsko arheološko društvo & Blago Sirmiuma, Beograd & Sremska Mitrovica, Aug, 2023

Autori Sonja Vuković, Dimitrije Marković, Teodora Mladenović, Mirko Vranić, Amalia Sabanov, Mihailo Radinović, Teodora Radišić i Ivana Živaljević
Godina 2023
Izdavač Srpsko arheološko društvo & Blago Sirmiuma
ISSN/ISBN 978-86-80094-23-6 978-86-84457-21-1
Strana od 113
Strana do 121

Análisis de la traducción audiovisual serbocroata de la película mexicana Un día de vida (1950)

J. Borljin, I. Georgijev, S. Maričić-Mesarović, Análisis de la traducción audiovisual serbocroata de la película mexicana Un día de vida (1950), Las relaciones culturales entre América Latina y los países socialistas europeos durante la Guerra Fría, pp. 195 - 214, Clacso.Cibam, Buenos Ajres.Novi Sad, Sep, 2023

Autori Jelena Borljin, Ivana Georgijev i Sanja Maričić-Mesarović
Godina 2023
Izdavač Clacso.Cibam
ISSN/ISBN 978-987-813-557-1
Strana od 195
Strana do 214

Plavo prozorje: ogledi o vizantijskoj duhovnosti i srodnim aspektima srpskog pesništva XX veka

M. Gromović, Plavo prozorje: ogledi o vizantijskoj duhovnosti i srodnim aspektima srpskog pesništva XX veka, Novi Sad: Akademska knjiga, 2023

Autori Milan Gromović
Godina 2023
Izdavač Novi Sad: Akademska knjiga
ISBN 978-86-6263-439-9
broj strana 306
Tip knjige monografija
Broj strana 306

“Inventing” Hunter-Gatherers (and Others): Human–Animal Relations, Narratives, and the Diversity of Lived Experience

I. Živaljević, “Inventing” Hunter-Gatherers (and Others): Human–Animal Relations, Narratives, and the Diversity of Lived Experience, Archaeological Theory at the Edge(s), pp. 115 - 134, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Belgrade, May, 2023

Autori Ivana Živaljević
Godina 2023
Izdavač Faculty of Philosophy, University of Belgrade
ISSN/ISBN 978-86-6427-212-4
Strana od 115
Strana do 134

Konceptualizacija žene u francuskim, italijanskim i srpskim poslovicama

J. Marčeta, Konceptualizacija žene u francuskim, italijanskim i srpskim poslovicama, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Vol. 66, No. 2, pp. 89 - 102, 2023

Autori Jovana Marčeta
Godina 2023
DOI 10.18485/ms_zmsfil.2023.66.2.6
Časopis Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku
Volumen 66
Broj 2
Strana od 89
Strana do 102

Branko V. Radičević

M. Gromović, Branko V. Radičević, Novi Sad: Izdavački centar Matice srpske, 2023

Autori Milan Gromović
Godina 2023
Izdavač Novi Sad: Izdavački centar Matice srpske
ISBN 978-86-80730-59-2
broj strana 396
Tip knjige monografija
Broj strana 396

Music culture in EFL coursebooks

Marić, Slađana (Jelica), Music culture in EFL coursebooks, Beyond Philology , Vol. 20, No. 3, pp. 53 - 84, 2023

Autori Slađana Marić
Godina 2023
DOI https://doi.org/10.26881/bp.2023.3.03
Časopis Beyond Philology
Volumen 20
Broj 3
Strana od 53
Strana do 84

Percepcija kvaliteta akcenata u standardnom srpskom jeziku

D. Sredojević, Percepcija kvaliteta akcenata u standardnom srpskom jeziku, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Vol. 66, No. 2, pp. 51 - 72, 2023

Autori Dejan Sredojević
Godina 2023
DOI https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2023.66.2.4
Časopis Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku
Volumen 66
Broj 2
Strana od 51
Strana do 72

Asinhrono učenje stranog jezika: prikaz univerzitetskog modela

S. Maričić-Mesarović, J. Borljin, Asinhrono učenje stranog jezika: prikaz univerzitetskog modela, Metodički vidici, Vol. 14, No. 1, pp. 125 - 146, 2023

Autori Sanja Maričić-Mesarović i Jelena Borljin
Godina 2023
DOI 10.19090/MV.2023.14.125-146
Časopis Metodički vidici
Volumen 14
Broj 1
Strana od 125
Strana do 146

Konceptualizacija uma u srpskom i italijanskom jeziku

J. Marčeta, Konceptualizacija uma u srpskom i italijanskom jeziku, Problems of Conceptualization reality and Modeling Linguistic Picture of the World, pp. 60 - 68, Kirov: ICITO Publishing House, 2023

Autori Jovana Marčeta
Godina 2023
Izdavač Kirov: ICITO Publishing House
ISSN/ISBN 978-5-907743-55-7
Strana od 60
Strana do 68

THE CONCEPTUALISATION OF MUSIC IN THE FRENCH AND SERBIAN LANGUAGES

J. Marčeta, THE CONCEPTUALISATION OF MUSIC IN THE FRENCH AND SERBIAN LANGUAGES, Teme, Vol. XLVII, No. 2, pp. 423 - 439, Jun, 2023

Autori Jovana Marčeta
Godina 2023
DOI https://doi.org/10.22190/TEME220521027M
Časopis Teme
Volumen XLVII
Broj 2
Strana od 423
Strana do 439

Teaching English in Professional Music Education (EPME) in the Digital Era

Marić, Slađana J., Teaching English in Professional Music Education (EPME) in the Digital Era, Metodički vidici (Methodical Perspectives), No. 13, pp. 141 - 161, 2022

Autori Slađana Marić
Godina 2022
DOI 10.19090/MV.2022.13.141-161
Časopis Metodički vidici (Methodical Perspectives)
Broj 13
Strana od 141
Strana do 161

O vidskoj korespondenciji nekih negativno obojenih glagola emocionalnih odnosa u ruskom jeziku i njihovih srpskih ekvivalenata

T. Balek, O vidskoj korespondenciji nekih negativno obojenih glagola emocionalnih odnosa u ruskom jeziku i njihovih srpskih ekvivalenata, Opera Slavica: Slavistické rozhledy, Vol. 32, No. 4, pp. 21 - 34, 2022

Autori Tijana Balek
Godina 2022
Časopis Opera Slavica: Slavistické rozhledy
Volumen 32
Broj 4
Strana od 21
Strana do 34

Žene i muškarci u srpskoj i francuskoj frazeologiji

J. Marčeta, Žene i muškarci u srpskoj i francuskoj frazeologiji, Jezici i kulture u vremenu i prostoru 10, pp. 97 - 106, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2022

Autori Jovana Marčeta
Godina 2022
Izdavač Filozofski fakultet
ISSN/ISBN 978-86-6065-717-8
Strana od 97
Strana do 106

O vremenskoj (ne)lokalizovanosti u slovenskim jezicima na primeru Andrićeve pripovetke „Aska i vukˮ i prevoda na rusinski i ruski jezik

T. Balek, O vremenskoj (ne)lokalizovanosti u slovenskim jezicima na primeru Andrićeve pripovetke „Aska i vukˮ i prevoda na rusinski i ruski jezik, Ruthenian Studies, No. 6, pp. 155 - 169, 2022

Autori Tijana Balek
Godina 2022
Časopis Ruthenian Studies
Broj 6
Strana od 155
Strana do 169

Fish processing in the Iron Gates region during the Transitional and Early Neolithic period: an integrated approach

A. Petrović, C. Lemorini, S. Nunziante Cesaro, I. Živaljević, Fish processing in the Iron Gates region during the Transitional and Early Neolithic period: an integrated approach, Open Archaeology, Vol. 8, No. 1, pp. 796 - 818, Oct, 2022

Autori Anđa Petrović, Cristina Lemorini, Stella Nunziante Cesaro i Ivana Živaljević
Godina 2022
DOI https://doi.org/10.1515/opar-2022-0258
Časopis Open Archaeology
Volumen 8
Broj 1
Strana od 796
Strana do 818

Koncept kulture u srpskoj i francuskoj jezičkoj slici sveta

J. Marčeta, Koncept kulture u srpskoj i francuskoj jezičkoj slici sveta, Kultura, Vol. 177, pp. 35 - 44, 2022

Autori Jovana Marčeta
Godina 2022
DOI 10.5937/kultura2277035M
Časopis Kultura
Volumen 177
Strana od 35
Strana do 44

The history of the domestic cat in Central Europe

M. Krajcarz, M. Krajcarz, M. Baca, M. Golubiński, Z. Bielichová, J. Bulatović, P. Csippán, V. Dimitrijević, R. Kyselý, D. Makowiecki, A. Marciszak, N. Marković, M. Mladenović, W. Van Neer, T. Obada, I. Živaljević, A. Bulatović, V. Ivanišević, S. Pop-Lazić, D. Mihailović, A. Ostasz, K. Penezić, N. Tasić, P. Špehar, J. Wilczyński, D. Popović, The history of the domestic cat in Central Europe, Antiquity Project Gallery, Vol. 96, No. 390, pp. 1628 - 1633, Nov, 2022

Autori Magdalena Krajcarz, Maciej Krajcarz, Mateusz Baca, Michal Golubiński, Zora Bielichová, Jelena Bulatović, Péter Csippán, Vesna Dimitrijević, René Kyselý, Daniel Makowiecki, Adrian Marciszak, Nemanja Marković, Mladen Mladenović, Wim Van Neer, Theodor Obada, Ivana Živaljević, Aleksandar Bulatović, Vujadin Ivanišević, Stefan Pop-Lazić, Dušan Mihailović, Adam Ostasz, Kristina Penezić, Nenad Tasić, Perica Špehar, Jaroslaw Wilczyński i Danijela Popović
Godina 2022
DOI https://doi.org/10.15184/aqy.2022.128
Časopis Antiquity Project Gallery
Volumen 96
Broj 390
Strana od 1628
Strana do 1633
Vrh strane