Sindikat

Članovi Izvršnog odbora SOFF

1. dr Irina Subotić
2. dr Dušanka Vujović
3. dr Borka Malčić
4. dr Mirna Radin-Sabadoš
5. dr Vladimir Barović
6. dr Julijana Išpanović-Čapo
7. dr Svetlana Tomin
8. dr Gordana Bursać
9. dr Virdžinija Popović
10. Vanja Fekić
11. Sava Živanović
12. Snežana Bireš

Predsednica SOFF
dr Gordana Bursać
 

 

 

 

Vrh strane