Dokumenta za prijavu

Prijavu možete izvršiti preko onlajn aplikacije

Ukoliko konkurišete onlajn, dokumentaciju koju ćete postaviti treba da bude skenirana ili uslikana, originale ćete doneti na uvid prilikom upisa.
Ako slikate dokumentaciju, slikajte samo dokument bez ikakve pozadine. Slika mora biti jasna kako bi se svi podaci sa nje mogli pročitati.

- Konkursni list (nije potreban ukoliko prijavu podnosite onlajn)

- Diploma o završenim osnovnim akademskim studijama sa dodatkom diplome
ili  uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama (fotokopija, original na uvid) i uverenje o položenim ispitima na prethodno završenim osnovnim akademskim studijama (original)
- Uverenje o dodatnim (fakultativnim) predmetima (original)
- Potvrda o toku studija (ova potvrda se podnosi radi računanja dužine trajanja studija za studente koji su tokom studija imali status mirovanja-original)
- Fotokopija lične karte, u slučaju čipovane lične karte potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu (original na uvid)
- Kratka biografija
- Overen nastavni plan i program sa silabusima za položene predmete (za kandidate koji nisu završili studije na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu)
- Dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs (8.000,00 dinara) za sve studijske  grupe osim za Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje
- Dokaz o uplati za prijavu na konkurs i polaganje prijemnog ispita za studijsku grupu Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje (20.000,00 dinara).

Vrh strane