Drugi konkursni rok

  • Objavljivanje slobodnih budžetskih i samofinansirajućih mesta: 26. oktobar 2022. godine
  • prijavljivanje kandidata: 27. i 28. oktobar 2022. godine do 13:00 časova
  • prijemni ispit za studijski program, Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje 31. oktobar 2022. godine u 10:00 časova
  • objavljivanje preliminarne rang liste najkasnije 1. novembar 2022. godine (do 15:00 časova)
  • podnošenje prigovora na objavljenu preliminarnu rang listu –  3. novembar 2022. godine (od 9:00 do 10:00 časova)
  • konačna rang lista 3. novembar 2022. godine (do 15:00 časova)
  • upis primljenih kandidata:4. novembar 2022. godine
Vrh strane