Извештаји

31.03.2022.
ПОТВРДА [6013872]
У поступку обраде захтева Редован годишњи финансијски извештај обвезника SINDIKALNA ORGANIZACIJA FILOZOFSKOG FAKULTETANOVI SAD,STEVANA MUSICA 24 (НОВИ САД), ЈМБ 101638904, који је евидентиран под бројем ФИН 54240/2022, утврђено је да је финансијски извештај, односно документација достављена у складу са прописима који уређују рачуноводство, па су подаци из тих извештаја, односно документација уписани у Регистар финансијских извештаја и јавно објављени на интернет страници Агенције, о чему је издата потврда од 30.03.2022., бар-код 7100147285575. Потврду можете преузети преко Посебног информационог система Агенције https://fin.apr.gov.rs/FiEksterna/, у оквиру конкретног захтева, у делу „Обавештења, потврде, дописи... “. Напомињемо да је наведенa потврда доступна и преко интернет странице Агенције на линку https://fin.apr.gov.rs/JavnaPretraga, у делу “Објављени финансијски извештаји“.

 

Врх стране