Студентска служба - телефони

Радно време шалтера од 11:00 до 13:00.

Референт Мирјана Ћеран
телефон: 021/485-3971

Е-адреса: mceran@ff.uns.ac.rs и  masterstudije@ff.uns.ac.rs
Психологија, Компаративна књижевност са теоријом књижевности, Румунски језик и књижевност, Русински језик и књижевност, Словачки језик и књижевност, Српска књижевност и језик и студенти на размени

Референт  Зорка Ковачевић
телефон: 021/485-3972

Е-адреса: zorka.kovacevic@ff.uns.ac.rs и masterstudije@ff.uns.ac.rs
Енглески језик и књижевност, Журналистика, Комуникологија, Комуникологија и односи са јавношћу

Референт Бранислав Смук
телефон: 021/485-3973

Е-адреса: branislav.smuk@ff.uns.ac.rs и masterstudije@ff.uns.ac.rs
Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом, Педагогија, Српска филологија: Српски језик и књижевност, Српски језик у контакту са словачком/мађарском филологијом, Српска филологија: Српски као страни језик, Мађарски језик и књижевност, Лидерство у образовању

Референт Гордана Бурсаћ
телефон 021/485-3975

Е-адреса: gordana.bursac@ff.uns.ac.rs и masterstudije@ff.uns.ac.rs
Историја, Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом, Немачки језик и књижевност, Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење, Културологија

Референт Дејана Трифковић
телефон 021/485-3970

Е-адреса: dejana.trifkovic@ff.uns.ac.rs и masterstudije@ff.uns.ac.rs
Руски језик и књижевност, Филозофија, Социологија, Социјални рад, Социологија у социјалној заштити, Италијански језик, књижевност и култура и Шпански језик, књижевност и култура

Референт Јелена Никић
021/485-3974  jelena.nikic@ff.uns.ac.rs
Докторске студије
телефон 021/485-3974
Е-адреса: doktorskestudije@ff.uns.ac.rs

Издавање уверења и диплома за све студијске групе Љиљана Попов
телефон 021/485-3975
Е-адреса: ljilja.popov@ff.uns.ac.rs

Координатор службе: Жељка Несторовић-Токош
телефон: 021/485-3976
Е-адреса: stsluzba@ff.uns.ac.rs
телефон: 021/450-628

 

Врх стране