Arhiva najava

16mar10:35

Kurs na doktorskim studijama „Izbor i implementacija obrazovne tehnologije“

Uprava Filozofskog fakulteta je pozvala dr Natašu Boškić sa Univerziteta Britanska Kolumbija iz Vankuvera, Kanada, da kao gostujući predavač i ove godine održi kurs na doktorskim studijama pod nazivomIzbor i implementacija obrazovne tehnologije“, koji se bavi primenom novih tehnologija u obrazovanju.

9jan11:20

Prolećna škola statistike

Prolećna škola statistike u okviru Centra za bihejvioralnu genetiku, Filozofskog fakulteta, 3.-11. mart 2018. godine

9jan11:13

PROLEĆNA ŠKOLA ARHEOLOGIJE

PROLEĆNA ŠKOLA ARHEOLOGIJE - Arheološko nasleđe Podunavlja: između Panonije i Balkana, Filozofski fakultet, 19-24. mart 2018. godine

25avg16:24

Nagrada Jagelonskog univerziteta Aleksandri Tomić, studentkinji doktorskih studija

Studentkinja treće godine doktorskih studija Jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Aleksandra Tomić, zaposlena kao lektorka za srpski jezik na Institutu za slovenske filologije Jagelonskog univerziteta u Krakovu, u Poljskoj, nedavno je dobila nagradu “za didaktički doprinos  u 2015/2016. akademskoj godini i za ostvarene visoke rezultate u studentskoj evaluaciji”. 

Vrh strane