Psihologija (2014, 2021)

Stručni naziv: Diplomirani psiholog

Studijski program 2021
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta

      Curriculum - Psychology (prevedeno na engleski)

Studijski program 2014
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta

      Curriculum - Psychology (prevedeno na engleski)


Kontakt informacije
Šef Odseka: prof. dr Ljiljana Mihić
Zamenik šefa: prof. dr Bojana Dinić
Sekretar Odseka: Jasna Milošević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: psiholog@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 458 948, 485 39 19

Vrh strane