O odseku

O odseku
Studijska grupa za filozofiju i sociologiju započinje sa radom školske 1988/89. godine. Od školske 1996/97. studijska grupa deli se na dve posebne studijske grupe: Filozofiju i Sociologiju. Odsek za filozofiju 1995. godine pokreće postdiplomske studije filozofije opšteg karaktera pod naslovom Filozofija. U reformskom procesu, studije prema načelima Bolonjske deklaracije, na Odseku za filozofiju započele su u školskoj 2006/2007. godini.

Odsek organizuje redovna gostovanja renomiranih evropskih filozofa, kao i dve redovne godišnje konferencije. Studentska konferencija posvećena je studentima osnovnih i postdiplomskih studija iz celokupne Jugoistočne Evrope (Summa Studiorum Philosophiae). Nastavnička konferencija okuplja srednjoškolske i gimnazijske nastavnike filozofije iz cele Republike Srbije s namerom da uspostavi trajan dijalog o mogućnostima unapređivanja nastave filozofije, kao i radi što boljeg promovisanja filozofskih disciplina među savremenim generacijama gimnazijalaca i srednjoškolaca.

Studije i studenti
Koncepcija osnovnih studija počiva na temeljnom upoznavanju sa najznačajnijom tradicijom filozofskog mišljenja i njenom aktuelizacijom u savremenim uslovima. Istorijski posmatrano, Odsek nastoji da ostvari produktivan spoj klasičnog i savremenog, nastojeći u mediju mišljenja da objedini drevnu baštinu i aktuelne probleme. Umesto shvatanja filozofije kao arene suprotstavljenih mišljenja, Odsek sistematski istražuje genealogiju ljudskog duha u njegovom istorijskom, idejnom i disciplinarnom razvoju. Osnovna prednost studiranja filozofije je misaono sazrevanje koje osposobljava za izuzetno širok dijapazon poslova. Otuda ne čudi da naši studenti, pored standardnih poziva vezanih za nastavu filozofije, zauzimaju pozicije od pozorišnih kritičara, pesnika i stend-ap komičara, preko upravnika biblioteka, muzejskih kustosa do menadžera u internet tehnologijama.  Svaki student tokom studija uživa slobodu u raznolikom izboru teorijskih prioriteta, a zadatak zaposlenih na Odseku da pomognu da se taj izbor ostvari u zrelu, emancipovanu i odgovornu ličnost.

Master studije
Naglasak master studija na Odseku za filozofiju je specijalizacija teorijskih interesa koji su artikulisani tokom osnovnih studija. Osnovne studije studentima pružaju širinu u filozofskom obrazovanju, diplomske studije toj širini dodaju dubinski zahvat. Samim tim, mogućnost izbora je još veća nego na osnovnim studijama. Pored dva obavezna, ponuđeni su blokovi kurseva u kojima od tri ponuđena studenti u skladu sa svojim akademskim prioritetima biraju jedan. Na taj način se odabrana filozofska orijentacija u saznajnom smislu metodološki i sistemski zaokružuje.

Doktorske studije
Pored sticanja znanja po vodećim naučnim i akademskim standardima, najviši nivo studija ima za cilj da obuči doktorande da pišu i objavljuju naučne radove. Na ovom nivou studija se odvija prelaz iz onoga ko usvaja i stiče saznanja u onoga ko vlastita saznanja čini javnim i deli ih sa drugima. Jednak naglasak dat je objavljivanju naučnih radova i teorijskoj pripremi doktorske disertacije. Reč je o jedinstvenom poslu u dva vida. Spoj teorije i prakse, objedinjavanje istraživačkog i sistematskog duha predstavljaju osnovne programske i organizacijske vodilje doktorskih studija na Odseku za filozofiju.

Naučno-istraživački rad
Projekti i slično
Odsek posvećeno neguje sistematski naučno-istraživački rad na naučnim projektima koji su podržavani od strane republičkog Ministarstva za nauku i tehnologiju. Do sada je na Odseku za filozofiju realizovano nekoliko petogodišnjih ciklusa naučno-istraživačkih projekta ("Marksizam i savremena filozofija", "Problemi savremene filozofije" i "Transformacije filozofije i moderno društvo"). Posebno značajni rezultati ostvareni su na projektu Tradicija nastave filozofije u srpskim gimnazijama u Vojvodini. Pored rada na projektima, nastavnici Odseka su počevši od 2004. pokrenuli časopis Arhe, koji je u međuvremenu stekao status jednog od renomiranijih stručnih časopisa u regionu. Istraživanja objavljena u časopisu uvek su tematski određena, s ciljem da časopis predstavi ne samo pojedina istraživanja nastavnika Odseka, nego i ukupnu filozofsku orijentaciju koja se ostvaruje na nastavi. Jedinstvo nastave i istraživanja predstavlja uređivačku nit vodilju edicije Propaideia koja je posvećena isključivo objavljivanju naučnih rezultata s projekata vezanih za tradiciju nastave filozofije. Pored rada na filozofskoj periodici, Odsek objavljuje i monografska dela svojih nastavnika i saradnika.

Međunarodna saradnja
Odsek za filozofiju aktivno učestvuje u dva programa razmene studenata i nastavnika: Erazmus+ i CEEPUS. U okviru Erazmus+ programa razmena studenata je ostvarena sa univerzitetima u Atini, Pizi, Zagrebu, Poatjeu, Hajdelbergu, Groningenu, Nici i Bolonji; razmena nastavnika ostvarena je sa univerzitetima u Atini, Zagrebu i Portu. Odsek je potpisao poseban memorandum o saradnji sa univerzitetom u Atini.

Od školske 2016/17. godine Odsek učestvuje u radu CEEPUS mreže „Filozofija i interdisciplinarnost”, u okviru koje trenutno sarađuje oko 20 institucija iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Austrije, Severne Makedonije i Poljske. Nastavnici i saradnici Odseka do sada su gostovali kao predavači u Pragu, Skoplju, Zagrebu, Splitu, Osijeku, Gracu, Varšavi i Ljubljani, dok su studenti Odseka mobilnost ostvarili sa skoro svim institucijama u mreži. Naša mreža je trenutno rangirana u prvih 20. od 100 aktivnih CEEPUS mreža.

Svake godine Odsek ugosti bar troje profesora iz partnerskih institucija putem CEEPUS, odnosno bar dvoje preko Erazmus+ programa razmene.

Biblioteka
Odsek za filozofiju posebno je ponosan na svoju seminarsku biblioteku. Seminarska biblioteka Odseka za filozofiju poseduje specijalizovane fondove knjiga, periodike i druge građe, koji se formiraju u zavisnosti od potreba nastavnog i naučnoistraživačkog rada na odseku. Celokupni nastavni plan i program Odseka za filozofiju pokriven je odgovarajućem udžbeničkom, monografskom i časopisnom građom. Našim studentima na raspolaganju je literatura potrebna na svim nivoima studija, uključujući i impresivan knjižni fond na svetskim jezicima.

Publikacije i bibliotečko-informacione usluge seminarske biblioteke koriste studenti, nastavnici i saradnici odseka, odnosno Fakulteta, kao i naučni radnici iz drugih sredina. Seminarska biblioteka Odseka za filozofiju raspolaže sa oko 1700 knjiga, a u njoj je smešten i Legat Abela Dešija (Subotica) sa oko 900 naslova.

Vrh strane