Nova knjiga prof. dr Ivana Jordovića

Iz štampe je izašla knjiga prof. dr Ivana Jordovića (Odsek za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu) pod naslovom Taming Politics. Plato and the Democratic Roots of Tyrannical Man u izdanju Franz Steiner Verlag. Studija je objavljena u okviru edicije Studies in Ancient Monarchies koju uređuju profesori Ulrich Gotter (Univerzitet u Konstancu), Nino Luraghi (Univerzitet u Oksfordu) i Kai Trampedach (Univerzitet u Hajdelbergu).

Platonu se često zamera da je njegova percepcija prirode demokratije u tolikoj meri obeležena predrasudama i filozofskim pristupom da je njegovo tumačenje istorijskih činjenica i političke realnosti previše slobodno. Iako ovakve zamerke nisu sasvim bez osnova, cilj ove monografije jeste da dokaže da je Platon prilikom koncipiranja svoje teorije o nastanku tiranskog čoveka ipak posedovao dubok uvid u razvoj atinske demokratske ideologije i da je to na njegovu kritiku demokratije uticalo daleko više nego što se pretpostavlja. U središtu pažnje ove studije nalaze se dva Platonova dijaloga (Gorgija i Država) i njihova interakcija sa drugim misliocima toga razdoblja (Tukidid, Herodot, Aristofan, Euripid, Ksenofont, sofisti i dr.). Ta analiza treba da pokaže da se Platon oslanjao na svoje poznavanje demokratske političke misli i prakse ne samo u svojoj osudi demokratije već i u formulisanju sopstvene političke teorije.

Slike

  • /uploads/attachment/strana/1017/Slika_4.jpg
Vrh strane