Kontakt

Koordinator studijskog programa: prof. dr Željko Milanović
Sekretar: Ildiko Grnja
Kabinet sekretara: M11
E-adresa: kulturologija@ff.uns.ac.rs
Telefon: 021/485 3878

Vrh strane