Jasmina Kodžopeljić

Jasmina Kodžopeljić, redovni profesor

Kontakt
Kabinet: 146
Broj telefona: +381 21 48 53 919
E-adresa: jasmina.kodzopeljic@ff.uns.ac.rs

Biografija
Diplomirala je psihologiju 1987. godine na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Diplomu magistra psihologije stekla je 1995. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.  Doktorsku disertaciju pod nazivom „Metajezički činioci usvajanja pismenosti - Sintaksička svest kod dece predškolskog uzrasta kao preduslov uspeha u usvajanju čitanja i pisanja“ odbranila je 2003. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Zvanje asistenta i zaposlenje na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu dobija 1988. godine. U zvanje docenta birana je 2004. godine, u zvanje vanrednog profesora 2009., a u zvanje redovnog profesora 2017. godine. Tokom 1999. godine boravi tri meseca na Univerzitetu u Regensburgu kao DAAD-stipendista. Osim predmeta koje realizuje na sva tri nivoa studija psihologije, predaje i studentima osnovnih studija pedagogije i nastavničkih studijskih grupa na Filozofskom fakultetu. Bila je mentor u više desetima diplomskih i master radova i u dve doktorske disertacije.

Nastavni rad
Psihologija inteligencije
Psihologija obrazovanja
Školska psihologija
Pedagoška psihologija (za nastavničke grupe)
Pedagoška psihologija (za studente pedagogije)
Odabrane teme iz psihologije obrazovanja (Doktorske studije Psihologije)

Naučno-istraživački rad
Oblast naučno-istraživačkog rada prof. dr Jasmine Kodžopeljić jeste psihologija obrazovanja. Najznačajnije oblasti interesovanja u okviru psihologije obrazovanja bile su razvoj metajezičkih sposobnosti, jezički i kognitivni preduslovi usvajanja čitanja, motivacija za učenje, vršnjačko nasilje kod dece i adolescenata. Poslednjih godina kao član tima koji sprovodi blizanačku studiju intenzivnije se bavi bihejvioralno-genetičkim istraživanjima o doprinosu naslednih i sredinskih činilaca u razvoju inteligencije i drugih psiholoških fenomena. Jedan je od koautora testa ličnosti za decu osnovnoškolskog uzrasta.

 Bibliografija (izbor)
- Kodžopeljić, J. (2008). Metajezički aspekti zrelosti za polazak u školu. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.
- Kodžopeljić, J., Pekić, J., (2017). Psihologija u nastavi: Odabrane teme iz psihologije obrazovanja. Novi Sad: Filozofski fakultet.
- Genc, L., Kodžopeljić J. (1991). Exposure to two languages in the preschool period: metalinguistic development and acquisition of reading. Journal of Multilingual and Multicultural Development, vol. 12(3), 137-163.
- Kodžopeljić, J. (2013). Pretpostavke za usvajanje veštine čitanja. (pp. 120-144). U D. Lalović (ur.). Teorijski i primenjeni aspekti psihologije čitanja. Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za psihologiju, Akademska misao, Beograd.
- Kodžopeljić, J., Smederevac, S., Mitrović, D., Dinić, B., Čolović, P. (2014). School bullying in adolescence and personality traits: A person-centred approach. Journal of Interpersonal Violence, Vol. 29 (4), 736 - 757.
- Mitrović, D., Smederevac, S., Čolović, P., Kodžopeljić, J., Dinić, B. (2014). Personality prototypes based on dimensions of the revised reinforcement sensitivity theory among prisoners and non-prisoners. Personality and Individual Differences, Vol. 69, 50–55.
- Čolović, P. Kodžopeljić, J., Mitrović, D., Dinić, B., Smederevac, S. (2015). Roles in violent interactions in early adolescence: Relations with personality traits, friendship and gender. Psihologija, Vol 48 (2), 119-133.
- Milovanović, I., Pekić, J., Kodžopeljić, J. (2016). Osobine ličnosti, način kažnjavanja i školska nedisciplina. Primenjena psihologija, vol. 9(2), 219-235.
- Dinić, B. Kodžopeljić J.Sokolovska  V. Milovanović I. (2016). Empathy and peer violence among adolescents: Moderation effect of gender.  School Psychology International, 37 (4),  359-377.
- Kodžopeljić, J., Smederevac, S., Mitrović, D., Čolović, P., Pajić, D. (2019). Velikih pet plus dva – verzija za decu – Primena i interpretacija. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. (u štampi)

Kompletna bibliografija (pdf)

 

Vrh strane