Milan Oljača

Milan Oljača, asistent sa doktoratom

Kontakt
Kabinet 303
Broj telefona 0621560885
E-adresa: milanoljaca@ff.uns.ac.rs

Biografija
MA Milan Oljača je zaposlen na poziciji Asistenta na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, od 2016. godine, gde predaje o temama iz metodologije psiholoških istraživanja i psihologije ličnosti. Trenutno je na zavšnoj godini Doktorskim akademskim studijama psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Od sredine 2011. godine je član istraživačkog tima blizanačke studije (www.blizanci.rs) koja se sprovodi u okviru projekta „Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja“, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dok je od sredine 2013. godine član Centra za bihejvioralnu genetiku (http://blizanci.rs/onama.php). Bliže tematsko područje naučnog rada i usavršavanja je unutar oblasti psihologije kriminala. Autor je brojnih radova objavljenim u domaćim i stranim naučnim časopisima.

Nastavni rad
Eksperimentalna istraživanja u psihologiji
Korelaciona istraživanja u psihologiji
Psihologija ličnosti
Metodologija psiholoških istraživanja

Naučno-istraživački rad

  • Psihologija kriminala i delinkventnog ponašanja
  • Psihologija ličnosti i individualnih razlika
  • Metodologija i statistika u društvenim naukama

Bibliografija (izbor)
- Gardiner, G., Sauerberger, K., Members of the International Situations Project, & Funder, D.C. (2019). Towards meaningful comparisons of personality in large-scale cross-cultural studies. In A. Realo (Ed.), In praise of an inquisitive mind: A Festschrift in honor of Jüri Allik on the occasion of his 70th birthday. Tartu: University of Estonia Press.
- Baić, V., Ivanović, Z., Oljača, M. (2018, October). Beliefs of convicts on the validity of the polygraph. In G. Bošković (Eds), International Scientific Conference “Archibald Reiss Days”: Thematic Conference Proceedings of International Significance, Vol. I (pp. 237-246), Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade.
- Čolović, P., Smederevac, S., Oljača, M., Nikolašević, Ž., & Mitrović, D. (2018). A Short Measure of the Revised Reinforcement Sensitivity Theory – RSQ17. The Journal of Psychology, 152(3), 133–150. doi:10.1080/00223980.2017.1419158.
- Nenadić, F., Oljača, M. (2018). Individual differences in literary reading: Dimensions or categories. Psihologija. Advance online publication. doi: https://doi.org/10.2298/PSI180130035N.
- Oljača, M., Branovački, B., & Sadiković, S. (2018). Socijalno poželjno odgovaranje i struktura ličnosti – dimenzionalna i tipološka perspektiva. Primenjena Psihologija, 11(1), 69–87. doi:10.19090/pp.2018.1.69-87.
- Dinić, B., Nikolašević, Ž., Oljača, M., & Ignjatović, V. B. (2018). Twin study of aggressiveness and impulsiveness relationship. Primenjena psihologija, 11(4), 451-470. doi: 10.19090/pp.2018.4.451-470.
- Sadiković, S., Milovanović, I., & Oljača, M. (2018). Another psychometric proof of the abbreviated math anxiety scale usefulness: irt analysis. Primenjena Psihologija, 11(3), 301–323. doi:10.19090/pp.2018.3.301-323
- Volarov, M., Oljača, M., Mihić, L., & Čolović, P. (2017). Psihometrijska evaluacija srpske adaptacije indeksa senzitivnosti na simptome anksioznosti (ASI-3). Primenjena Psihologija, 10(3), 401. doi:10.19090/pp.2017.3.401-425
- Oljača, M., Dinić, B. i Sokolovska, V. (2015). Efekti stavova prema nasilju na nasilno ponašanje učenika srednjih škola: moderatorska uloga pola i agresivnosti. Zbornik instituta za pedagoška istraživanja, 47, 285 – 304. doi:10.2298/ZIPI1502285O; UDK 316.644-057.874:316.624(497.11).
- Otašević, B., Jovanov, M. i Oljača, M. (2014). Razlike u dimenzijama agresivnosti između nasilnih i nenasilnih prestupnika i pripadnika opšte populacije. Primenjena psihologija, 7, 565-579. UDK 343.9:316.624.

Kompletna bibliografija (pdf)

Vrh strane