Pavle Milenković

Pavle Milenković, redovni profesor

Kontakt
Kabinet: 337
E-adresa: pavle.milenkovic@ff.uns.ac.rs

Biografija
Pavle Milenković  (1964) je redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Najpre istraživač-saradnik na Institutu za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu (1994), potom asistent-pripravnik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (1995), sve do zvanja redovnog profesora na Odseku za sociologiju (2017). Predaje predmete iz oblasti istorijske sociologije, opšte sociološke teorije, teorije društvenih sistema, kvalitativne metodologije te sociologije književnosti i avangarde. Predavanja po pozivu držao na Prince of Songkla University (PSU), Hat-Yai , Tajland, Istraživačkoj stanici Petnica i na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Učesnik na više domaćih (Ministarstvo Prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP Vojvodine, Republika Srbija) i međunarodnih projekata (Tempus, Erasmus+). Obavljao dužnost šefa Odseka za sociologiju (2015-2018), član Stručnog veća za društvene nauke Univerziteta u Novom Sadu (2016-2019), član Odbora za dodelu nagrade „Dr. Zoran Đinđić“ (2009-2015), član Predsedništva Sociološkog naučnog društva Srbije (2020-). Autor monografija: Škola Anala. Ogledi iz sociološke istoriografije (2004); Uvod u sociologiju srpskog nadrealizma (2012); Ogledi iz sociologije savremenosti (2016); Škola Anala između istoriografije i sociologije (drugo, dopunjeno izdanje) (2016) kao i brojnih tekstova u časopisima i poglavlja u knjigama u zemlji i u inostranstvu. Samostalno i u koautorstvu priredio osam monografskih publikacija i zbornika.

Vrh strane