Nataša Polovina

Nataša Polovina, vanredni profesor

Kontakt
Kabinet:  319
Broj telefona: 0214503964
E-adresa: natasapolovina@ff.uns.ac.rs

Biografija
- Diploma Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (Odsek za srpsku književnost) – 2004.
- Magistarski rad Topos putovanja u srpskim biografijama XIII veka (Domentijan i Teodosije), Filozofski fakultet, Novi Sad – 2008.
- Doktorska disertacija Autobiografski fragmenti u srpskim spisima XIV veka, Filozofski fakultet, Novi Sad - 2014.
- Na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu zaposlena je od 2004. godine, najpre kao asistent pripravnik, a potom kao asistent (2008-2015) i docent (od 2015).
- Od 2012. do 2017. godine bila je član žirija za dodelu nagrade Borivoje Marinković koju dodeljuje Odsek za srpsku književnost Fiozofskog fakulteta u Novom Sadu. Od 2017. godine je član žirija za dodelu Brankove nagrade Matice srpske.

Nastavni rad
Srednjovekovna književnost
Poetika srednjovekovne književnosti
Pisci srednjovekovne književnosti
Srednjovekovna književnost između opštih mesta i autobiografskog iskaza
Istorija srpske kulture
Srednjovekovna književna simbolika

Naučno-istraživački rad
- Srednjovekovna književnost (opšta mesta, autobiografski fragmenti, književna simbolika, srpska književnost 13. i 14. veka, vladarska ideologija)
- Uporedno izučavanje srednjovekovne i narodne književnosti
- Književnost za decu (srednjovekovne teme u savremenoj srpskoj književnosti za decu)

 Bibliografija (izbor)
- Topos putovanja u srpskim biografijama XIII veka (Domentijan i Teodosije), Akademska knjiga, Novi Sad, 2010.
- Oči srdačne (sa Svetlanom Tomin), Akademska knjiga, Novi Sad, 2016.
- Kneginja Milica, Platoneum, Novi Sad, 2016.
- Sava Nemanjić – Sveti Sava, Školska knjiga, Novi Sad, 2016.
- Srpski srednji vek kroz istoriju i legendu (sa Nevenom Varnicom), Školska knjiga, Novi Sad, 2017.

Kompletna bibliografija (pdf)

Vrh strane