Pre odlaska na razmenu

1. Dogovor sa akademskim koordinatorom

Razmena podrazumeva da ćete tokom studija u inostranstvu položiti određene predmete koji će vam po povratku biti priznati. Svoje studije zatim nastavljate i završavate na Filozofskom fakultetu. Predmete ne birate sami, već ih birate u dogovoru sa akademskim koordinatorom za razmenu na vašem odseku. Pre odabira predmeta, akademskom koordionatoru (po potrebi, i na zahtev) dostavljate Uverenje o položenim ispitima na Filozofskom fakultetu i nastavni plan i program predmeta koje želite da slušate u inostranstvu kako bi mogli da se dogovorite oko izbora predmeta. Dogovor sa akademskim koordinatorom i potpisivanje ugovora o učenju pre razmene preduslov su za adekvatno priznavanje ispita i kredita ostvarenih tokom razmene.

2. Ugovor o učenju

a. program Erazmus+

Od akademske 2021/2022. godine studenti bi trebalo da koriste platformu za onlajn ugovore o učenju (OLA) (https://learning-agreement.eu/) i da stupe u kontakt sa odgovarajućim akademskim koordinatorima na Fakultetu i partnerskom univerzitetu preko sistema Erasmus Dashboard.

Ugovor o učenju omogućava olakšano priznavanje ispita nakon povratka sa razmene. Ugovor treba da sadrži sve predmete koje želite da polažete na univerzitetu na kome ćete boraviti, kao i odgovarajuće ekvivalente na našem Fakultetu. Ukoliko se dogodi da biste želeli da slušate i polažete predmet koji nije moguće priznati u zamenu za neki predmet u okviru studijskog programa na našem Fakultetu, svakako je potrebno da ga navedete u Ugovoru. Svi predmeti koje budete položili na univerzitetu u inostranstvu tokom razmene, biće uneti u vaš dodatak diplomi.

b. ostali programi i individualne razmene

U dogovoru sa akademskim koordinatorom sastavljate Ugovor o učenju (Learning Agreement). Ovaj ugovor olakšava priznavanje ispita nakon povratka sa razmene. Ugovor treba da sadrži sve predmete koje želite da polažete na univerzitetu na kome ćete boraviti, kao i odgovarajuće ekvivalente na našem Fakultetu. Ukoliko se dogodi da biste želeli da slušate i polažete predmet koji nije moguće priznati u zamenu za neki predmet u okviru studijskog programa na našem Fakultetu, svakako je potrebno da ga navedete u Ugovoru, ali u tom slučaju se unosi znak /. Svi predmeti koje budete položili na univerzitetu u inostranstvu tokom razmene, biće uneti u vaš dodatak diplomi. Ukoliko tokom razmene dođe do promene predmeta koje ste odabrali, potrebno je da sastavite nov Ugovor o učenju.

3. Formular za studente na razmeni

Za potrebe evidentiranja studenata na razmeni, morate popuniti i Formular za studente na razmeni i poslati ga mejlom na adresu Kancelarije za međunarodnu saradnju, international@ff.uns.ac.rs.

4. Regulisanje statusa studenta

Studenti koji odlaze na razmenu ne gube status studenta za vreme razmene i ne zamrzavaju akademsku godinu. Ipak, pre odlaska na razmenu, neophodno je da regulišete svoj status u studentskoj službi. To znači da treba redovno da upišete godinu (ukoliko možete, dođite lično, ali može doći i neko umesto vas), odaberete izborne predmete, i kasnije overite semestar eletronskim putem kako biste zadržali aktivan status studenta.

Vrh strane