Često postavljana pitanja

Kada će mi biti isplaćena stipendija?
Ako je u pitanju program Erazmus+, prakse i procedure se razlikuju od univerziteta do univerziteta, te se dešava da stipendija bude uplaćena pre mobilnosti, ali se neretko dešava da bude isplaćena i nakon perioda mobilnosti. Za sva pitanja oko uplata stipendije savetujemo da se obratite Kancelariji za međunarodnu saradnju u Rektoratu koja je zadužena za isplatu.
Ako je u pitanju program CEEPUS, visina stipendije, kao i mogućnost obezbeđivanja smeštaja u studentskom domu, varira u zavisnosti od države u koju stipendista odlazi, a detaljne informacije se mogu pronaći na stranicama pojedinačnih država na www.ceepus.info sajtu. U svakom slučaju, stipendija se isplaćuje po dolasku prema uputstvima koje dobijete od partnerskog univerziteta.

Da li mi je potreban dokaz o znanju stranog jezika?
Da. Potvrda može biti i Uverenje o položenim ispitima, neki od sertifikata iz škole jezika ili slično. Ukoliko nemate potvrdu, možete se obratiti Centru za jezike i dogovoriti polaganje klasifikacionog testa. Ukoliko se u konkursu traži znanje stranog jezika, no prilikom komunikacije sa partnerskim univerzitetom dobijete informaciju da znanje tog jezika nije neophodno za vaš boravak, potrebno je dostaviti pri prijavi na konkurs dokaz od partnerskog univerziteta u pisanom obliku kao potvrdu da znanje jezika na traženom nivou nije neophodno.

Šta obuhvata stipendija?
Stipendija za program Erazmus+ obuhvata plaćene troškove puta i dnevnicu u iznosu koji propisuje Evropska komisija. Dnevnica je predviđena za troškove smeštaja i ishrane, a za organizaciju smeštaja zadužena je osoba koja odlazi na mobilnost.
CEEPUS stipendija podrazumeva mesečnu stipendiju u iznosu koji propisuje svaka CEEPUS zemlja za sebe, a neretko i smeštaj. Iznosi za pojedinačne zemlje, kao i informacije o smeštaju, mogu se dobiti na sajtu www.ceepus.info.

Da li neko može da pomogne oko rezervacije smeštaja i prevoza?
U okviru programa Erazmus+, za organizaciju smeštaja zadužena je osoba koja odlazi na mobilnost, no često su i partnerski univerziteti voljni da preporuče ili rezervišu smeštaj i kupe kartu za prevoz, te je potrebno dogovoriti se sa njima.
Za program CEEPUS, smeštaj je često uključen u stipendiju, pa se treba raspitati kod univerztieta na koji se ide, dok troškove prevoza snose sami stipendisti.

Da li mi je potrebno zdravstveno osiguranje?
Da, za program Erazmus+, osiguranje je neophodno i često će partnerski univerzitet tražiti i potvrdu o osiguranju pre mobilnosti.
Za ostale programe mobilnosti, preporuka je da svo osoblje koje ide na razmenu u inostranstvo, kupi sebi odgovarajuće zdravstveno osiguranje za period boravka van zemlje.

Sve dodatne informacije možete dobiti u Kancelariji za međunarodnu saradnju na Filozofskom fakultetu (M7) ili mejlom na international@ff.uns.ac.rs.

 

Vrh strane