Dva veka A. S. Puškina (1999)

Izložba knjiga „Dva veka A. S. Puškina”, koju su priredili Katedra za ruski jezik i književnost i Biblioteka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, otvorena je 16. septembra 1999. godine, povodom dvesto godina od rođenja velikog ruskog pisca. Izložba je bila postavljena na mezaninu Centralnih čitaonica od 16. septembra do 15. oktobra 1999. godine. Izložba je priređena u okviru 29. naučnog sastanka slavista u Vukove dane (Međunarodni slavistički centar, Zavod za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju, Beograd, Novi Sad, 14-19. septembra 1999).
U okviru izložbe predstavljena su dela Aleksandra Puškina i literatura o njemu i njegovom delu, najvećim delom iz fondova Biblioteke Filozofskog fakulteta, ali i iz fondova Biblioteke Matice srpske. Korišćene su i publikacije iz ličnih biblioteka Alekseja Arsenjeva, Valentine Romanove-Dević, Bogdana Kosanovića, Branimira Čovića, Ljube Vukmanovića i Dragane Kerkez.
Povodom izložbe izrađen je katalog koji sadrži popis izloženih publikacija. Ostali eksponati sa izložbe nisu opisani (muzikalije, razglednice, fotokopije rukopisa, skulpture, slike). Izložbu i katalog pripremile su Slavica Nestorović-Petrovski, viši bibliotekar u Seminarskoj biblioteci Odseka za slavistiku i Gordana Vilotić, viši bibliotekar u Centralnoj biblioteci Filozofskog fakulteta.
Izložbu je otvorio prof. dr Vitomir Vuletić, redovni profesor na Katedri za ruski jezik i književnost Filozofskog fakulteta.

Prof. dr Vitomir Vuletić: Glasovi Puškinove muze

Vrh strane