Centralna biblioteka

Centralna biblioteka predstavlja bibliotečko-informacionu podršku odvijanju nastave, naučnoistraživačkog rada i obrazovanja studenata na Filozofskom fakultetu.

Ona poseduje publikacije i drugu građu opšteg tipa i publikacije iz svih naučnih oblasti koje se izučavaju na Fakultetu. Fond monografskih publikacija broji oko 25.000 knjiga, fond serijskih 1020 naslova časopisa, a fondovi posebnih biblioteka 10.350 publikacija. Fondovi sadrže naučne monografije, sabrana dela, pojedinačna izdanja, doktorske disertacije, kolekcije, rečnike, leksikone, enciklopedije i periodiku, na raznim jezicima. U fondovima Centralne biblioteke nalaze se i publikacije koje se odnose na istorijat Fakulteta i Univerziteta, publikacije iz oblasti bibliotekarstva, umetnosti, istorije umetnosti, ekonomije, politike, antropologije, etnologije, muzike, pozorišta, filma, folklora i dr.

U svom sastavu Centralna biblioteka ima Centralnu čitaonicu (P 10) i depo knjiga (401/IV). U Centralnoj čitaonici se, u slobodnom pristupu, nalazi 1.500 publikacija (bibliografije, enciklopedije, leksikoni, rečnici, udžbenici, naučne monografije, nove serijske publikacije i dr.)

Informacioni izvori su lisni i elektronski katalozi.

Linkovi
KoBSON
Biblioteka Matice srpske
Narodna biblioteka Srbije
Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković"
Centralna biblioteka Univerziteta u Novom Sadu

Bibliotekari u Centralnoj čitaonici
Dr Medisa Kolaković, e-mail: medisa@ff.uns.ac.rs, + 381 21 485 3986
Ljiljana Komazec Sauer, e-mail: ljiljana.ksauer@ff.uns.ac.rs, +381 21 485 3986
Dragosava Simić, e-mail: dragosava@ff.uns.ac.rs, + 381 21 485 3986
Dr Ljiljana Ćuk, e-mail: ljiljana_cuk@ff.uns.ac.rs, +381 21 485 3986

Bibliotekari Centralne biblioteke
Mr Tatjana Maletaški, e-mail: tanjam@ff.uns.ac.rs, + 381 21 485 3999
Violeta Rakić, e-mail: violeta@ff.uns.ac.rs, + 381 21 485 3868
Tamara Rakić-Blanuša, e-mail: trakic@ff.uns.ac.rs, + 381 21 485 3985

Knjižničari
Nebojša Brmbota, e-mail: magacin@ff.uns.ac.rs, + 381 21 485 3984
Dušanka Palančanin, e-mail: magacin@ff.uns.ac.rs, + 381 21 485 3984

Lokacija Centralne čitaonice
Prostorija br. P10

Radno vreme Centralne čitaonice
Rad sa korisnicima: radnim danima 8–21 sat, subotom 8–14 sati
Izdavanje publikacija: radnim danima 9–14 sati

 

Vrh strane