Централна библиотека

Централна библиотека представља библиотечко-информациону подршку одвијању наставе, научноистраживачког рада и образовања студената на Филозофском факултету.

Она поседује публикације и другу грађу општег типа и публикације из свих научних области које се изучавају на Факултету. Фонд монографских публикација броји око 25.000 књига, фонд серијских 1020 наслова часописа, а фондови посебних библиотека 10.350 публикација. Фондови садрже научне монографије, сабрана дела, појединачна издања, докторске дисертације, колекције, речнике, лексиконе, енциклопедије и периодику, на разним језицима. У фондовима Централне библиотеке налазе се и публикације које се односе на историјат Факултета и Универзитета, публикације из области библиотекарства, уметности, историје уметности, економије, политике, антропологије, етнологије, музике, позоришта, филма, фолклора и др.

У свом саставу Централна библиотека има Централну читаоницу (П 10) и депо књига (401/IV). У Централној читаоници се, у слободном приступу, налази 1.500 публикација (библиографије, енциклопедије, лексикони, речници, уџбеници, научне монографије, нове серијске публикације и др.)

Информациони извори су лисни и електронски каталози.

Linkovi
KoBSON
Библиотека Матице српске
Народна библиотека Србије
Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Централна библиотека Универзитета у Новом Саду

Библиотекари у Централној читаоници
Др Медиса Колаковић, e-mail: medisa@ff.uns.ac.rs, + 381 21 485 3986
Љиљана Комазец Сауер, e-mail: ljiljana.ksauer@ff.uns.ac.rs, +381 21 485 3986
Драгосава Симић, e-mail: dragosava@ff.uns.ac.rs, + 381 21 485 3986
Др Љиљана Ћук, e-mail: lјilјana_cuk@ff.uns.ac.rs, +381 21 485 3986

Библиотекари Централне библиотеке
Мр Татјана Малеташки, e-mail: tanjam@ff.uns.ac.rs, + 381 21 485 3999
Виолета Ракић, e-mail: violeta@ff.uns.ac.rs, + 381 21 485 3868
Тамара Ракић-Блануша, e-mail: trakic@ff.uns.ac.rs, + 381 21 485 3985

Књижничари
Небојша Брмбота, e-mail: magacin@ff.uns.ac.rs, + 381 21 485 3984
Душанка Паланчанин, e-mail: magacin@ff.uns.ac.rs, + 381 21 485 3984

Локација Централне читаонице
Просторија бр. П10

Радно време Централне читаонице
Рад са корисницима: радним данима 8–21 сат, суботом 8–14 сати
Издавање публикација: радним данима 9–14 сати

 

Врх стране