Istraživanja

Uprava i saradnici Centra bave se istraživanjem na teme vezane za španski jezik i društveno-humanističke aspekte iberoameričkog područja. Izdvajamo neke od publikovanih tekstova.

08.07.2024. - II Simpozijum (PRE-ICA2025) LATINSKA AMERIKA I BALKAN, BLISKOSTI I SLIČNOSTI/  AMÉRICA LATINA Y LOS BALCANES: APROXIMACIONES Y SIMILITUDES / AMÉRICA LATINA E BALCÃS: APROXIMAÇÕES E SEMELHANÇAS, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 6. i 7. juli 2024. (Galerija)

14.12.2023. - 58th International Congress of Americanists (ICA2025), Novi Sad, Serbia, from 30 June to 4 July 2025
18.09.2023. - Prva knjiga Specijalne grupe CIBAM-CLASCO "Kulturni odnosi između Latinske Amerike i evropskih socijalističkih zemalja tokom Hladnog rata" predstavljena je 18. septembra 2023. u sedištu Mreže CLACSO u Buenos Ajresu. Knjigu možete besplatno preuzeti na https://libreria.clacso.org/publicacion.php?p=2852&c=5
25.05.2023. - Simpozijum LATINSKA AMERIKA I BALKAN: BLISKOSTI I SLIČNOSTI, 17. i 18. juni 2023.

08.04.2022. - Prvi luzofoni simpozijum u Srbiji, 10. april 2022.
01.04.2022. - Treća konferencija hispanista Srbije, FFUNS, 9. i 10. april 2022.

06.12.2021. - Najava radne grupe „Latinska Amerika i Balkan“, TV CLACSO, Buenos Ajres https://www.youtube.com/watch?v=lxulFndA6so

Vrh strane