Kontakt

Šef Odseka: prof. dr Aleksandra Blatešić
Zamenik šefa: doc. dr Bojana Kovačević-Petrović
Sekretar Odseka: Ildiko Grnja
Kabinet sekretara Odseka: br. M11

e-mail: italo.iberoamericano@ff.uns.ac.rs
telefon: 021/458-673, 485-3878

Vrh strane