O odseku

ODSEK ZA ITALIJANSKE I IBEROAMERIČKE STUDIJE osnovan je juna 2022. godine, nakon 43 godine postojanja Lektorata za italijanski jezik (1979-2022) i 25 godina Lektorata za španski jezik (1997) pri Odseku za romanistiku Filozofskog fakulteta UNS.

Koncepcija Odseka temelji se na dva studijska programa: Italijanski jezik, književnost i kultura i Španski jezik, književnost i kultura, koji su zasnovani na savremenoj i multimedijalnoj nastavi, razvijanju interaktivnosti i digitalizacije, upotrebi internet platformi i motivisanju studenata za samostalan i grupni rad. Kada je o stručnim predmetima reč, studijski programi Odseka obuhvataju podrobno izučavanje italijanskog odnosno španskog jezika, italijanske odnosno španske i hispanoameričke književnosti i kultuture, kao i sticanje prevodilačkih znanja i kompetencija. Pored toga, studenti imaju priliku da kroz niz izbornih predmeta iz domena društvenih i humanističkih nauka oforme jedinstven studijski profil u skladu sa sopstvenim interesovanjima.

Odsek posebnu pažnju posvećuje vannastavnim aktivnostima, kao što su seminari, radionice, predavanja domaćih i stranih profesora, književni događaji, izložbe, literarni konkursi, projekcije filmova i sl. Ovi događaji organizuju se, između ostalog, zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa Ambasadom Italije u Beogradu, Italijanskim institutom za kulturu, Ambasadom Španije, Ambasadom Meksika i Ambasadom Argentine u Beogradu, Društvom hispanista, Institutom Servantes, Udruženjem profesora španskog jezika, kao i Iberoameričkim centrom FFUNS.

Od velikog značaja je i međunarodna saradnja, koju Odsek neguje za više desetina španskih, latinoameričkih i italijanskih univerziteta i institucija, kao i brojni projekti u kojima učestvuju profesori i studenti španskog i italijanskog jezika, književnosti i kulture.

Kada je reč o naučnoj produkciji, u periodu 2018-2022 nastavnici i saradnici Odseka objavili su oko stotinu članaka, poglavlja u knjigama i autorskih monografija, te učestvovali na više desetina konferencija u zemlji i inostranstvu.

Naposletku, nastavnici i saradnici Odseka imaju izuzetno razvijenu prevodilačku praksu, kako zajedno tako i pojedinačno, u domenu sudskog, književnog, stručnog, simultanog, konsekutivnog i audio-vizuelnog prevođenja.

Vrh strane